Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Future Food

är en plattform för forskning och samverkan för att ta fram kunskap, lösningar och innovationer som syftar till att hela livsmedelssystemet ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att övervinna morgondagens utmaningar. Forskningen handlar om såväl växter som djur, från minsta molekyl till de globala systemen.

Loading…