Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

är en strategisk plattform för tvärvetenskaplig forskning och samverkan som tar fram kunskap och lösningar för en god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. 

Man och hund på höstpromenad i en skog.

Våra temaområden

Vi utgår från ett "One Health-perspektiv”, det vill säga samspelet mellan djur, människor och våra omgivande ekosystem. Hit räknas bland annat betydelsen av djur och naturupplevelser för människan, sjukdomar som kan överföras mellan människa och djur samt gemensamma livsstilssjukdomar.

Publicerad: 28 augusti 2019 - Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se
Loading…