Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

301 Lilleröd. Foto E. De Vahl, SLU.jpg

I blickfånget: jordärtskocka

Under rubriken "I blickfånget" presenteras korta artiklar om någon eller några av växterna i genbankens samlingar som är lite extra aktuella just nu.

Jordärtskockan, Helianthus tuberosus, är en av höstens trogna ingredienser på höstmenyn, men kan man hålla marken fri från tjäle så är det möjligt att skörda knölar hela vintern. Läs mer om jordärtskockan i porträttet som du hittar här:

Publicerad: 15 september 2019 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se
Loading…