Sveriges lantbruksuniversitet

Markinventeringen

Statistik om den svenska skogsmarken

Markinventeringen kartlägger markförhållanden och följer löpande miljötillståndet i marken. Det utförs en omfattande insamling av jordprover, vilka analyseras för kemiska egenskaper. Data används som underlag för uppföljning av nationella miljömål, internationell rapportering, forskning och information till samhället.

Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01

 

Spara

Publicerad: 09 maj 2019 -
Loading…