Sveriges lantbruksuniversitet

Långliggande försök

På många platser i Sverige har SLU odlingsförsök som pågått under lång tid. De används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt. Vi välkomnar forskare att använda data från våra långliggande försök eller göra egna provtagningar. Informationenen från försöken kan också vara till nytta för rådgivare och andra som är intresserade av svenskt lantbruk. 

langliggande-karta-text.png

Så får du tillgång till försöken

Många effekter av de grödor, växtföljder och odlingsåtgärder som används inom jordbruket blir synliga eller relevanta först på lång sikt. De långliggande försöken är en unik resurs som är tillgänglig för forskare inom alla discipliner. Kontakta ämnesansvarig om du vill använda de långliggande försöken för egen forskning eller har andra frågor. Börja gärna med att läsa riktlinjerna. När du har kommit överens med ämnesansvarige kan du fylla i ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan
Läs riktlinjerna först

Finansiering av försöken

De långliggande försöken är finansierade av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) vid SLU. 

 

Publicerad: 12 juni 2018 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se
Loading…