Sveriges lantbruksuniversitet

LipoDrivE

LipoDrivE syftar till smartare användning och ökat förädlingsvärde av biomassa genom produktion av lipider, biodiesel och fiskfoder med hjälp av oljeproducerande jästsvampar. Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Publicerad: 17 april 2019 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…