Sveriges lantbruksuniversitet

Kommittén för globala djursjukdomar

CGD:s verksamhet beskrivs på den engelska sidan.

DSC_0101.JPG

Smittsamma infektionssjukdomar utgör ett beständigt hot för djurproduktionen. De allvarligaste sjukdomarna kallas Transboundary Animal Diseases (TAD) och kan exemplifieras av högpatogen fågelinfluensa och mul och klövsjuka. Det finns även flera andra infektionssjukdomar, inklusive zoonoser, av nationell, regional och global betydelse som hotar livsmedelsproduktionen.

Smittsamma infektionssjukdomar utgör risker för:

  • global och inhemsk djurproduktion
  • livsmedelsförsörjning
  • djurvälfärd
  • folkhälsa (inklusive livsmedelssäkerhet)
  • internationell handel
  • uppehälle för landsbygdsbefolkning i fattiga länder

SLU satsar på forskning som kombinerar infektionsbiologi och epidemiologi kring djurens smittsamma sjukdomar. Etableringen av CGD är en följd av SLUs innevarande forskningsstrategi.

Huvudsyftet med CGD är att stärka forskningen och öka engagemanget inom området globala smittsamma djursjukdomar på Veterinär och husdjursfakulteten, SLU. Centret utgör dessutom en ingång till SLU avseende frågor som rör globala smittsamma djursjukdomar.

För ytterligare information om målsättning, aktiviteter med mera, se den engelska versionen av den här sidan.

Publicerad: 27 juni 2019 - Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se
Loading…