Sveriges lantbruksuniversitet

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och resultatbearbetning samt metodik och teknik i fält och på laboratorier.

Du hittar mer information om FältForsk och fältforskningverksamheten här.

SLU_090814_0004_jsg.jpg

FältForsks ämneskommittéer

Ämneskommittéerna är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av forskning och fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet. Det finns åtta kommittéer:

  1. Vatten. Kontakt: Helena Aronsson, Ronny Anngren
  2. Jordbearbetning. Kontakt: Anders Larsolle, Jan-Olov Karlsson
  3. Växtnäring. Kontakt: Sofia Delin, Anders Ericsson
  4. Odlingsssystem. Kontakt: Göran Bergkvist, Sofie Erikson
  5. Ogräs. Kontakt: Anders TS Nilsson, Sven-Åke Rydell
  6. Vall och grovfoder. Kontakt: Anne-Maj Gustavsson, Ola Hallin
  7. Odlingsmaterial. Kontakt: Magnus Halling, Anders Ericsson
  8. Växtskydd. Kontakt: Erland Liljeroth, Ulrika Dyrlund Martinsson

Kommittéerna arbetar med att (i) identifiera och formulera forskningsfrågor inom områden där det saknas eller behövs mer kunskap, (ii) initiera projektansökningar och (iii) informations- och resultatspridning.

Loading…