Sveriges lantbruksuniversitet

Biobaserade material och bränslen

Biobaserade material och bränslen är viktiga för samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här samordnar och stärker vi SLU:s forskning inom området. Vi kan råvarorna och hela värdekedjan. Välkommen att samarbeta med oss!

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel

Den 11 oktober bjuder vi in forskare vid SLU att diskutera hur vi kan bygga en stark plattform för vår forskning kring en biobaserad ekonomi.

lab2.jpg

SLU:s initiativ för biobaserade material och bränslen

Inom initiativet Biobaserade material och bränslen bedrivs forskning på hela värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till olika material och bränslens egenskaper. 

Det här initiativet samordnar och stärker forskningen inom området och siktar på att göra oss till en mer självklar samarbetspartner nationellt inom området.

Loading…