Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

Erik Pelve.png

I Blickfånget, Erik Pelve

 

Erik Pelve började år 2018 på AFB och jobbar som adjunkt i biokemi, och som biträdande institutionsstudierektor där han arbetar med undervisningsrelaterade frågor samt pedagogisk fortbildning. Hans forskning är fokuserad på mikrobiell evolution och ekologi i tarmfloran för att sedan kunna besvara den mest fundamentala biogeografiska frågan: Vilka mikro-organismer finns var och varför.

Erik disputerade i molekylär evolution i Uppsala Universitet och gjorde en postdoc på MIT i USA. Han har undervisat på labbkurser, både kandidat och mastersnivå, hållit i distansutbildning framförallt för lärare och handlett studenter på olika nivåer.

Erik är mycket intresserad av vetenskapskommunikation, framförallt hur forskarstudenter tränas i kommunikation på olika nivåer.

På sin fritid är Eriks främsta hobbies rollspel, lajv (levande rollspel), brädspel och kulturen som växt upp kring spelhobbyn.

 

Publicerad: 02 september 2019 - Sidansvarig: sowsan.taha@slu.se
Loading…