9
okt

10
okt
Uppsala

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten 2018

docentföreläsningar |

Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 9–10 oktober.

Se föreläsningarna i efterhand. Se nedan

Program

Samtliga föreläsningar hålls på engelska.

9 oktober

Loftets Hörsal, Duhrevägen 8, Ultuna

14.00
Agr Dr. Katarina Kyllmar i ämnet markvetenskap med inriktning vattenvårdslära.
The agricultural catchment scale – arena for understanding systems and for collaboration on solutions for improved environment
Sammanfattning

15.30
Fil Dr. Klara Fischer i ämnet landsbygdsutveckling.
How agricultural development can better attune to farmers’ perspectives and practices.
Sammanfattning

10 oktober

Undervisningshuset sal K, Almas Allé 10, Ultuna

08.30
Fil Dr. Debora Arlt i ämnet biologi med inriktning ekologi.
Inferring ecology from opportunistic citizen science data.
Seminariet webbsänds och kan ses i efterhand (gäller SLU-anställda). Länk:
http://tcs.video.slu.se/tcs/?id=15ee68d1-cce0-4a89-af8d-8eed1ba4a6d2 .
Länken börjar fungera först klockan 8.30.
Sammanfattning

10.00
Fil Dr. Geert Cornelis i ämnet markvetenskap med inriktning markkemi och jordmånslära.
The (non)sense of particles in soils.
Seminariet webbsänds och kan ses i efterhand (gäller SLU-anställda). Länk:
http://tcs.video.slu.se/tcs/?id=6882792a-6394-48b8-a5ef-c00dc444aeb2
.
Länken börjar fungera först klockan 10.00.
Sammanfattning

12.30
Med Dr. Tomas Linder i ämnet biologi med inriktning mikrobiologi.
Exploring uncharted territories in the metabolic networks of yeasts.
Sammanfattning

14.00
Fil Dr. Massimiliano Cardinale i ämnet biologi med inriktning ekologi.
Moving towards the ecosystem approach to fisheries management: integrating biological realism into stock assessment.
Sammanfattning

15.30
Fil Dr. Magdalena Bieroza i ämnet markvetenskap med inriktning vattenvårdslära.
Water in agricultural landscapes – Don’t throw the soil and nutrients out with the stormwater.
Sammanfattning

Fakta
Tid: 2018-10-09 - 2018-10-10
Ort: Uppsala
Program

Kontaktinformation

Caroline Carlström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
caroline.carlstrom@slu.se, 018-672514, 072-5184492

Sidansvarig: marten.granert@slu.se