12
nov
Audhumbla, Ultuna, Uppsala

Docentföreläsningar på VH-fakulteten

docentföreläsningar |
microphone-2775447_1920Pixabay_jarmoluk.jpg

Den 12 november är det dags för docentföreläsningar på VH-fakulteten.

Välkomna!

Program

Kl 13-14

Sara Hägglund Valarcher

i ämnet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning idisslares infektiösa sjukdomar och immunitet.

”Controlling infectious cattle diseases in synergy - when every breath counts”

Ämnessakkunnig: Anne-Lie Blomström
Pedagogisk sakkunnig: Alexandra D'Urso
Docentnämndrepresentant: Johan Gabrielsson
Föreläsningen ges på engelska.

Kl 14-15

Anna Aspán

i ämnet biomedicinsk vetenskap med inriktning mikrobiologi

"Smittkällan ännu okänd" - Kan vi förhindra utbrott av EHEC?

Ämnessakkunnig: Josef Järhult
Pedagogisk sakkunnig: Cecilia Almlöv
Docentnämndrepresentant: Henrik Rönnberg
Föreläsningen ges på svenska.

Kl 15-16

Susanne Eriksson

i ämnet husdjursvetenskap med inriktning avel och genetik

"All animals are equal, but some animals are more equal than others – the need for tailor-made breeding strategies"

Ämnessakkunnig: Nils Lundeheim
Pedagogisk sakkunnig: Alexandra D'Urso
Docentnämndrepresentant: Cecilia Müller
Föreläsningen ges på engelska.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Linda Ferngren, Fakultetshandläggare högre tjänster,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
linda.ferngren@slu.se, 018-67 16 94

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se