Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2228 sidor som är taggade med Forskning:

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Docentföreläsningar i Alnarp

Docentföreläsningar i Alnarp

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 8 oktober hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar, på

HUV Mjölk på gräs och biprodukter

Kan proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med ensilage fungera bra som foder till mjölkkor? Människor och lantbrukets djur konkurrerar om de

Fem ton grön fisk i disk

Ett projekt om framtidens miljövänliga fiskfoder som bygger på kretslopp. Axfoundation tillsammans med SLU leder en 25 miljoners satsning, finansierad av näringen, kommuner, forskningsrådet Vinnova

SLU klimat 2019

SLU uppmärksammar klimatkunskapen lite extra den kommande veckan genom att dela med oss av exempel på webben och i sociala medier. Klimatet är också temat för den senaste rektorsbloggen som bland

Diss Jovita Amurwon

Diss Jovita Amurwon

Responding to Chronic Illness: A case study from rural Uganda anni.hoffren@slu.se Jovita Amurwon will publicly defend her doctoral thesis in rural development. Department of rban and Rural

SLU klimat 2019

SLU uppmärksammar klimatkunskapen lite extra den kommande veckan genom att dela med oss av exempel på webben och i sociala medier. Klimatet är också temat för den senaste rektorsbloggen som bland

SLU klimat 2019

SLU uppmärksammar klimatkunskapen lite extra den kommande veckan genom att dela med oss av exempel på webben och i sociala medier. Klimatet är också temat för den senaste rektorsbloggen som bland

Seminar Livestock Production

Seminar Livestock Production

Seminar on Sustainable Livestock Production fredrik.granberg@slu.se On the 11th of November we will have a double seminar with two eminent external speakers: Frederick Federley from the European

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Docentföreläsningar i Alnarp

Docentföreläsningar i Alnarp

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 8 oktober hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar, på

IYPH

IYPH

The United Nations General Assembly declared 2020 as the International Year of Plant Health (IYPH). The year aims to raise global awareness on how protecting plant health can help end hunger, reduce

Loading…