Doktorspromotion vid SLU

Senast ändrad: 30 oktober 2018
SLU_Promotion_Ceremoni_2017_0050-750x1000.jpg

Doktorspromotion vid SLU är universitetets största årliga högtid och fest. Denna promotionshögtid sker vanligtvis i början av oktober.

De som promoveras vid denna högtid är:

Doktorer efter avlagda prov, promovendi (doctores iuvenes)

De doktorer som disputerat sedan föregående promotionstillfälle får i slutet av april en förfrågan om de vill promoveras till hösten. Examen ska vara uttagen sensat den 31 augusti för att man ska kunna promoveras samma år. Det går också att skjuta på promotionen till ett senare tillfälle.

Hedersdoktorer (doctores honoris causa)

Att promoveras till hedersdoktor är fakulteternas sätt att utse och belöna vetenskapsidkare eller yrkesverksamma som fakulteten önskar knyta till sin gemenskap. 

Jubeldoktorer (doctores jubilaris)

Jubeldoktorer är den som för 50 år sedan promoverades och som nu åter inbjuds av sin fakultet till sitt gamal lärosätes högtid.

Fakta:

Promotion kommer av latinets promovere, som betyder att föra fram, att befordra. Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Seden härstammar från den medeltida kontinentala universitetsvärlden och är den rituella övergången i en människas liv från ett stadium till ett annat och ett bevis på yrkesskicklighet. Även om promotionsseden genomgått förändringar under tidernas lopp är symboliken och innehållet i sak densamma som för flera hundra år sedan.

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, det vill säga de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

  • Hatten - symboliserar frihet och makt
  • Lagerkransen - det högsta lärdomstecknet
  • Ringen - symboliserar trohet
  • Diplomet - det skrivna beviset på doktorsvärdigheten

Läs mer om svenska akademiska ceremonier och traditioner (pdf)


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se