Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 190 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Studera i Vietnam

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam

Kimmo Rumpunen

Kimmo Rumpunen

Jag är forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling med ansvar för sortframställning av äpple, vinbär och havtorn. Jag har ett stort intresse i att utveckla goda och nyttiga

Trädgårdsingenjör - odling - växthus - friland - företagande - trädgård

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer.

Annie Drottberger

Annie Drottberger

Annie Drottberger är doktorand i företagsekonomi vid SLU med inriktning på hur företagare inom trädgårdsbranschen tar till sig tekniska innovationer och utvecklar sina företagsstrategier samt tar

Annie Drottberger

Annie Drottberger

Annie Drottberger är doktorand i företagsekonomi vid SLU, med inriktning på hur företagare inom trädgårdsbranschen tar till sig tekniska innovationer och ny kunskap. Hennes forskning fokuserar på hur

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Forskning

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Forskning och undervisning inom växthusodling/odling i kontrollerat klimat (i synnerhet artificiellt ljus, gödsling och hydroponik). Programstudierektor för Master-programmet i Hortikultur

Medarbetare ekonomi

Medarbetare ekonomi

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi ligger på campus SLU Alnarp utanför Malmö. Vi som arbetar med ämnet ekonomi finns i Slottet, den vackra byggnaden i hjärtat av

Matologi2019

Lördag, 24 augusti klockan 10-16 arrangeras kunskapsfestivalen Matologi på Norra Latins skolgård i Stockholm. Scenprogram, utställningar och aktiviteter om mat, hälsa och hållbarhet dukas upp av

Loading…