Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogsskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Kursportaler-interna

Från och med starten av höstterminen 2019 flyttar SLU över till en ny integrerad läroplattform vid namn Canvas.
Canvas är en webb-baserad miljö, där alla studenter och lärare kan komma åt allt material till kurserna de deltar i. Canvas moderna system erbjuder användarna ett flertal nyttiga tjänster:

  • Tillgång till allt kursmaterial: kurslitteratur, föreläsningsmaterial, länkar och andra läromedel.
  • Lätt åtkomst till alla nödvändiga uppgifter.
  • Fri kommunikation mellan lärare och andra deltagare av kursen.
  • Möjlighet att ha en öppen diskussion med andra deltagare av kursen om oklarheter eller om det finns ämnen, som enligt din uppfattning, behöver mer övervägande.
  • Bedöma dina kollegors arbete såväl som att få synpunkter på dina egna åtaganden.
  • Canvas användarvänliga student-app för smartphones.

Lär dig mer om Canvas.

Vill du veta mer om kurserna vid vår Institution? Klicka här eller här.

Sustainable Forestry in Southern Sweden 2019 (Canvas)

Forest Regeneration 2019 (Canvas)

Silviculture of Temperate Forests 2019 (Canvas)

Om du har några frågor så kontakta kursansvarig eller Andis Zvirgzdins.

 

Nyhetsbrev Skog Alnarp

Publicerad: 10 oktober 2018 - Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se
Loading…