Ur SLU:s kunskapsbank

Mjölk som inte koagulerar påverkar ostproduktionen

Senast ändrad: 23 augusti 2019
Nilsson-de-konig-270px-webb.jpg

Mjölk som inte koagulerar är ett problem för ysterierna, eftersom ostutbytet kan bli lägre vilket ger ekonomiska förluster. Tidigare forskning har visat att det finns genetiska möjligheter att minska förekomsten av denna egenskap, men den fullständiga orsaken till varför mjölken inte koagulerar är fortfarande okänd.

I denna studie analyserades mjölkprover från 679 SRB-kor för att bättre förstå sambanden mellan mjölkens sammansättning, kvalitet och dess koaguleringsegenskaper. Resultaten visade att hela 18% av korna producerade mjölk som inte koagulerade alls, definierat som att den inte koagulerat inom 40 minuter efter tillsatsen av löpe. Mängden laktos var högre och fetthalten lägre i dessa mjölkprover. Även andelen kasein av totalt protein samt innehållet av kalcium var signifikant lägre i den icke-koagulerande mjölken.

Forskningen kommer att fortsätta med fördjupade studier rörande mjölkens sammansättning och vilka gener som är kopplade till mjölk som inte koagulerar, med det slutliga målet att via avel kunna undvika denna egenskap.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Viking Genetics.

Referens

Nilsson K, Stålhammar H, Stenholdt Hansen M, Lindmark-Månsson H, Duchemin S, Fikse F, de Koning DJ, Paulsson M, Glantz M. 2019. Characterisation of non-coagulating milk and effects of milk composition and physical properties on rennet-induced coagulation in Swedish Red Dairy Cattle. International Dairy Journal 95, 50-57 https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2019.03.006

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958694619300718?via%3Dihub