Ur SLU:s kunskapsbank

Ugandiska djurägares syn på smittor och smittskydd

Senast ändrad: 16 september 2019
ankole-cows-2111168_960_720-4665562pixabay.jpg

Infektionssjukdomar försämrar djurhälsan och försvårar livsmedelsproduktionen. I låginkomstländer med brist på veterinärmedicinsk rådgivning och behandling är förebyggande åtgärder extra viktigt. Dessa måste vara enkla, genomförbara och socialt acceptabla för djurägare och andra.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med kollegor i Uganda undersökt hur ugandiska nötkreatursbönder uppfattar risker för infektionssjukdomar och genomförande av smittskyddsåtgärder. Det grundläggande syftet med studien var att utarbeta hållbara strategier för sjukdomskontroll.

I diskussionerna framfördes brist på kunskap, samt praktiska, ekonomiska och sociala hinder som problem. Trots framförda tvivel var det många djurägare som försökte genomföra smittskyddsåtgärder. Dessa ansåg efteråt att det inte var så svårt. Behov av information, tillgång till veterinärmedicinsk rådgivning och utökad samverkan framkom. Att gott smittskydd bygger på gemensamma ansträngningar och kunskap var ett genomgående tema i diskussionerna.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1961-2

Referens

C Wolff, S Abigaba and S Sternberg Lewerin. Ugandan cattle farmers' perceived needs of disease prevention and strategies to improve biosecurity. BMC Veterinary Research (2019) 15:208.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92