Ur SLU:s kunskapsbank

Organisk gödsling i krukodlade kulturer

Senast ändrad: 11 september 2019
LTV-fakta 2017-38.jpg

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade kryddväxter, prydnadsväxter och grönsakplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora utmaningen ligger i näringstillförseln och tidigare erfarenheter har varit blandade.

I ett pilotprojekt finansierat av Tillväxt Trädgård undersöktes kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.I försöket odlades basilika och pelargon och tre olika behandlingar ingick; två med organisk gödsling och en kontrollbehandling med mineralisk långsamverkande gödsling.

En av slutsatserna var att för korta kulturtider, upp till 7-8 veckor, med växter som startas som sticklingar kan man tillföra all näring redan från starten. För kulturer som sås, bör blodmjöl och andra gödselmedel där kvävet snabbt blir frigivet undvikas eftersom höga halter av ammonium vid kulturstart kan leda till problem med groning och rotning.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se