Fiskdata 2

Senast ändrad: 06 augusti 2019
Fish_data_SLU.jpg

Fiskdata 2 är en databas för registrering och lagring av fiskerioberoende data som samlas in på egna forskningsfartyg och fiskeriberoende data som samlas in på fiskebåtar och i hamnar.

Biologiska parametrar såsom vikt, längd, ålder, kön och könsstadium samlas in på fisk och skaldjur och registreras i databasen, liksom uppgifter om fångstsammansättning och mängd som kastas överbord (discard).

Insamlingen sker inom ramen för EUs datainsamlingsförordning (DCF) vilket också styr kraven på registrering, lagring och kvalitetssäkring på nationell nivå. Krav finns också på att data ska skickas vidare till internationella databaser i visst format för nyttjande inom ICES olika arbetsgrupper och för koordinering av datainsamling som görs på regional nivå.

Sverige är delaktig i koordineringsarbetet som rör Östersjön och Nordsjön (Skagerrak, Kattegat). Fiskdata 2 är den nationella plattformen för hantering av data som samlas in under EU förordningen och kräver god och säker förvaltning och ständig utveckling för att möta nya krav som ställs från EU och ICES.

 

Kontakt

Malin Werner, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se