Alnarpsparken

Senast ändrad: 01 november 2017
alnarpsparken_sign.jpg

Park med stor växtsamling och fantastiska rekreationsområden.

Alnarpsparken är en cirka 60 hektar stor park, en grön ö i det omgivande odlingslandskapet. Här finns en av Sveriges största växtsamlingar med extra fokus på lignoser - vedartade växter.

Parken används i forskning och undervisning samt har ett stort värde som
rekreationsområde.  

 

 

Kontakt

Alexandra Nikolic

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se