Akvarier och dammar vid Sötvattenslaboratoriet

Senast ändrad: 26 juni 2019
Ponds_Institute_of_Freshwater_Research_SLU.jpg

Forskningsverksamheten vid Sötvattenslaboratoriet förfogar över stora utrymmen och möjligheter till experimentella försök.

I direkt anslutning finns bland annat 7 dammar om vardera ca 20 × 10 m samt 20 stora tråg. Inomhus finns en lokal med ett stort antal akvarier och tråg, utrymmen för provtagning och 5 stycken termokonstantrum. I denna lokal finns alla möjligheter att manipulera med olika förhållanden som t ex vattentemperatur och belysning.

 

Kontakt

Erik Petersson


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se