Ur SLU:s kunskapsbank

Tillväxt i svensk sparrisproduktion – en kunskapssammanställning

Senast ändrad: 18 september 2019
sparrisvictoriaT300.JPG

I ett projekt inom Tillväxt Trädgård har kunskapsläget inom sparrisproduktion sammanställts. Det övergripande målet för projektet har varit att sammanställa kunskap för att höja skördarna och lönsamheten i svensk sparrisproduktion.

Författarna till rapporten menar att det viktigaste som framkommit i projektet är kunskapen om hur sparrisplantan fungerar. Inom det här området framkommer kunskap som kan tillämpas direkt i svensk sparrisproduktion. Men områden som också berörs i rapporten är växtnäring och bevattning, växtskydd samt ogräshantering. Läs mer i LTV-fakultetens rapport 2018:1.

Projektet har engagerat rådgivare, odlare, lärare, forskare och studenter, vilket har varit värdefullt för alla parter. En effekt av projektet är att gruppen med sparrisodlare fortsätter att hålla kontakten även efter projekttidens slut. En annan effekt är de studentarbeten inom trädgårdsingenjör- och hortonomutbildningen vid SLU i Alnarp som blivit ett resultat av projektet.

Projektet har utförts på uppdrag av Tillväxt Trädgård. Projektdeltagare var Victoria Tönnberg och Stina Andersson från HIR Skåne samt Helena Karlén, SLU i Alnarp.

Fakta:

LTV-fakultetens rapport 2018:1, Tillväxt i svensk sparrisproduktion – en kunskapssammanställning. Författare är Victoria Tönnberg och Stina Andersson från HIR Skåne samt Helena Karlén, SLU i Alnarp.

Studentarbeten:

Mia Andersson, 2017, Kartläggning av ogräsflora i odling av grön sparris: förslag till verktyg för analys, beslut, åtgärd och uppföljning.

Axel Belsing, 2017, Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor – faktorer av betydelse från frö till levererad planta.

Josefine Lundblad, 2017, Beslutsunderlag för bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.): erfarenheter av markfuktighetsmätning i sparrisfält.

Lotten Lundgren , 2017, Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och "purple spot of asparagus" i skånsk sparrisproduktion.

Emelie Sundin, 2017, Varumärkesprofilering av svensk sparris - en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: lena.johnson@slu.se