Att bli doktorand

Senast ändrad: 15 januari 2019

SLU utlyser kontinuerligt nya utbildningsplatser för doktorander. Ungefär 100 doktorander antas årligen till forskarutbildningen.

Ansök till forskarutbildningen genom att klicka på fliken "Doktorand" på sidan "Lediga anställningar vid SLU".

Annonserna beskriver krav på förkunskaper, forskarutbildningsämne, innehåll i utbildningen mm.

Om du vill ansöka så klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.

För att bli antagen måste du:

  • ha en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • kunskaper i Engelska som motsvarar En B/6
  • bedömas ha potential och kompetens som krävs för att genomföra utbildningen

De blivande handledarna bedömer lämplighet och förmåga hos de sökande genom att läsa deras examensarbete eller motsvarande och kallar de som verkar bäst till en intervju. Under intervjun informeras den sökande om utbildningen och det specifika avhandlingsarbetet. Den sökandes tidigare utbildning och examensarbete diskuteras.

En av de sökande antas av fakultetsnämnden till forskarutbildning.

Läs om vad det innebär att vara doktorand. Du hittar mycket information om SLU:s forskarutbildning på universitetets medarbetarwebb


Kontaktinformation
Sidansvarig: lotta.hansson@slu.se