Landscape Architecture

Publicerad: 25 april 2019
landskapsarkitekt-ultuna1.png

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen.

Du kommer under utbildningen att få en djupare förståelse för relationen mellan människan och miljön och lära dig att hantera processerna för landskapsförändring i det moderna samhället. Campus SLU Alnarp ligger i Öresundsregionen nära Malmö och Köpenhamn i ett av norra Europas mest vitala områden med fyra universitet i närheten.


Alla kurser ges på engelska och de sökande till programmet är en blandning av svenska och internationella studenter. Det finns ett stort fokus på att lära känna Skandinavien och södra delen av Sverige genom projekt och studier trots att programmet har en internationell inriktning.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

De kurser som erbjuds inom programmet representerar ett brett spektrum av ämnen inom området landskapsarkitektur. Utbildningen bygger på moderna och internationella teorier i landskapsarkitektur, men även på forskning och kunskap som utvecklats på campus i samband med praktik och yrkeskunskap. Du kan till exempel hitta kurser i öppen planlösning i städer och på landsbygden, landskapsplanering eller trädgårdsdesign.

Förutom dessa riktningar, kan du också kombinera olika typer av kurser för att utveckla din egen profil enligt dina önskemål och intressen. Utbildningen använder en kombination av praktiska moment och relevant teoretisk inlärning. Du kommer att använda olika datorprogram anpassade för planering, konstruktion, analys och presentation i kurserna. Efter ett och ett halvt år av kurser avslutas studierna med ett examensarbete under en termin, där du självständigt ska planera och genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt projekt.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Instruktioner - portfolio

Portfolio instructions

Portfolio instructions for applying to Landscape Architecture – master’s programme, 2019

A portfolio is a collection of samples from projects, assignments or other work that have been carried out during previous education or previous professional activity. The submitted portfolio should include examples from three (3) projects or assignments that illustrate – using both text and images – the student’s ability to design and plan a landscape. The balance between the amount of texts and images depends on the treated subject. The works must be correctly referenced and the role of the student in the project that is being presented must be clearly visible or described. A jury assigned by SLU will consider the portfolio according to following aspects:

The relevance of the treated subject – has the student worked with questions relevant for landscape architecture?

The presented projects should focus on landscape. The landscape can be represented in different scales and can include both urban and rural situations. Examples of landscapes are gardens, parks, cemeteries, squares, streets, residential areas, cities, recreation areas, municipalities, regions and the systems they may be a part of. Treated landscape should be put in a context that explains how it relates to its surroundings. The projects should address issues and questions in landscape architecture that can be linked to the areas and places described.

The level of knowledge – has the student handled the subject in a relevant theoretical framework? 

The projects should demonstrate your ability to design, plan and/or manage landscapes. Both visualizations and the text should show how experienced you are in the processes that can be related to these activities. Reflection and theoretical connection are valued.

The skill of the work – has the student presented an ability to handle the project or assignment in words as well as visually, and also shown the ability to independently and satisfactorily use digital tools?

The projects in the portfolio must be presented through texts as well as graphics, plans, sections, and/or other visualizations; all presented materials must have been created by you. The visualizations and layout should be coherent and logical for each project. The content should convey a clear message.

You will be judged on your ability to prepare visualizations, including using digital tools. Your projects must express your abilities to explore, sketch, present and communicate your ideas through several different media such as; pen/pencil/crayon drawing, CAD, Photoshop and InDesign. It’s an advantage if you can show abilities in model making, Sketch-Up and GIS. Feel free to use and explore materials like photos of models etc. For all visualizations, please include a description of the techniques and materials (i.e. computer program, cardboard, etc.) that were used.

The portfolio format

Your portfolio must be submitted as a pdf file (please check that your portfolio can be accessed on computers other than your own). The format should be in landscape A3 and comprise a maximum of 16 pages. Submitted portfolios will be printed in order to be assessed, so ensure that your document is formatted correctly.

You must write your name and application number from universityadmissions.se on the portfolio but no more information about yourself is required (no CV).

The portfolio should be submitted via e-mail (as a PDF file, max 60MB) to the e-mail address: PortfolioLAM@slu.se


Write in the e-mail’s subject field: Portfolio LAM

To prevent plagiarism, accepted portfolios may be published to SLU’s webpage.

Note: Application for Swedish students at www.antagning.se is open between 15th of March and 15th of April 2019 (also deadline for submitting portfolio).

 

We wish you good luck!

Framtidsutsikter

Detta program kommer att ge dig en stark plattform och de rätta verktygen för en kommande yrkeskarriär inom landskapsarkitekturen. Beroende på ditt eget lands riktlinjer för professionell certifiering, liksom frågan om din kandidatexamen, kanske du kan arbeta som stadsplanerare, landskapsdesigner, verkställande chef eller i ett annat yrke som är baserat på kunskap om det moderna samhället och landskapsutveckling, ibland i konkurrens med yrken som landskapsarkitekter eller arkitekter.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se