Forest Ecology and Sustainable Management

Publicerad: 11 september 2019
forest ecology.jpg

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi.

SLU är för närvarande rankad nummer ett i världen inom ämnet skogsvetenskap. Här kan du lära dig om  världens största skogsekosystem, som förser hela världen med viktiga råvaror och tjänster. 

Skogarna i sig är både ett kulturarv och hem för en stor mångfald av organismer. De spelar viktiga roller i globala vatten-, kol- och näringscykler. Samtidigt påverkas de mer och mer av intensivare markanvändning och globala förändringar i form av klimatförändringar, luftföroreningar, invasiva arter och naturliga störningar, till exempel skogsbränder.

Förändringar i ekosystemet kan i sin tur påverka det globala klimatet och leveransen av skogsprodukter och tjänster. Att upprätthålla fungerande skogar kommer att kräva nya strategier för förvaltning och en förmåga att hantera motstridiga intressen.

Innehåll

Masterprogrammet i Forest Ecology and Sustainable Management riktar sig till dig som har målet att göra professionell eller akademisk karriär inom tillämpat skogsbruk, skogsekologi och hållbar resurshantering.

Utbildningen är skräddarsydd för att fördjupa dina kunskaper om skogar och hur de svarar på förvaltningsaktiviteter och globala förändringar, till exempel klimatförändringen. Målet är att du ska kunna utveckla strategier för hållbar skogsförvaltning.

Som student på programmet får du en omfattande kompetens inom ekologi och skogsförvaltning och som blivande yrkesverksam eller forskare kommer du ut på arbetsmarknaden med:

  • djup och omfattande förståelse för skogsekosystemets egenskaper, processer och hur skötseln påverkar tillgången på skogsprodukter och ekosystemtjänster
  • ett stort antal praktiska och professionella färdigheter som behövs för att ta informerade beslut om skogsbruk, för att nå flera mål för verksamheten.

Efter utbildningen ska du ha specifika färdigheter och kunskap om de verktyg som ofta används i skogsrelaterad forskning och industri, såsom dataanalys, modellering, problemidentifiering och lösningar, beslutsfattande och kommunikation. Programmet stimulerar också interaktioner mellan studenter, akademiska forskare, yrkesverksamma inom skogsbruk och markförvaltning och beslutsfattare.

Basen i programmet består av fyra kurser inom skogshistoria, skogsekosystemet, skogsproduktion och hållbar förvaltning av boreala (nordliga) skogar. Dessa kurser rekommenderas för att slutföra programmet och kan även läsas av studenter som inte är registrerade på hela utbildningen.

Under de två åren kan du också välja från ett brett utbud av valbara kurser från SLU, Umeå universitet och det prestigefyllda Umeå Plant Science Center (UPSC)

De valbara kurserna ger dig en möjlighet att bredda kunskapen om skogsekologi och förvaltning, inom ämnen som markvetenskap, hydrologi, experimentell växtbiologi, bevarandebiologi och tropisk skogsförvaltning. Du har också möjligheten att fördjupa dina kunskaper om specifika verktyg och applikationer som GIS, fjärranalys, statistisk modellering, fältmetoder eller kartläggning.

Framtid

Med en examen från Forest Ecology and Sustainable Management blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kvalificerad att fortsätta som doktorand. Genom utbildningen har du också ett brett kontaktnät med akademin, industrin, offentlig verksamhet och andra organisationer genom de exkursioner, seminarier och workshops som du deltar på. Ett socialt nätverk som ger dig många viktiga internationella kontakter för det kommande arbetslivet.

Förkunskapskrav / Behörighet

Admission to the General Master’s programme Forest Ecology and Sustainable Management (120 credits) requires students meeting both general and specific requirements.

General requirements for Master’s studies are a BSc degree from an internationally recognised university, i.e. first cycle qualification comprising at least 180 credits.

Specific entry requirements for the Master’s programme Forest Ecology and Sustainable Management is one of the following specializations at first-cycle level: - 60 credits in Forest science, Forest management, or Forestry

- 60 credits in Natural resource management

- 60 credits in Environmental sciences

- 60 credits in Biology, or Ecology - 60 credits in Soil science

And,

English language proficiency demonstrated as: - English B (Swedish secondary school) or equivalent. Grade requirement: A minimum grade of Pass in the course above.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se