EnvEuro

Publicerad: 11 september 2019
biologiochmijo1.png

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser?

OBS! För att få SLU som hemuniversitet måste du anmäla dig till och bli antagen både genom det nationella svenska anmälningssystemet (www.antagning.se) och genom EnvEuro-konsortiets anmälningsportal (www.enveuro.eu).

En lång historia av intensiv användning och missbruk av naturens resurser har tvingat många länder att ta itu med miljöproblemen. Europeiska länder är nu ledande inom miljöforskning. EU är en grundaktör i dessa frågor, en viktig plattform för kunskapsuppbyggnad och en stark part i politiska diskussioner.

EnvEuro är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet. Masterprogrammet är inriktad på mark, vatten och biologisk mångfald och syftet är att ge studenterna europeiska och internationella perspektiv på forskningen som bedrivs samt planering och förvaltning inom miljöområdet.

Programmet ges som en del av Euroleague for Life Sciences (ELLS) nätverk, ett samarbete mellan ledande universitet inom naturresurshantering, jord- och skogsbruksvetenskap, biovetenskap, veterinärmedicin, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap.

Det är viktigt att känna till att kurser inom programmet har särskilda behörighetskrav och det är inte garanterat att behörighetskraven för programmet räcker för att uppfylla behörighetskraven för alla kurser.

Ett krav för att bli antagen till masterprogrammet EnvEuro är att du ansöker och blir antagen både genom det nationella svenska ansökningssystemet (www.antagning.se) och det för EnvEuro (www.enveuro.eu).

OBS Sista ansökningsdag för ansökan till EnvEuro är - för icke-EU/EES studenter 1 januari - för EU / EES-studenter April 1.

Sista ansökningsdag för det nationella svenska ansökningssystemet är - för icke-EU/EES studenter 15 januari - EU/EES studenter 15 januari (öppen för sen anmälan till den 1 april).

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Ansökan

Det är lite olika regler kring ansökan vid de olika universiteten. Nedan sammanfattas det viktigaste kring vad som gäller vid SLU. Det är mycket viktigt att du även läser hela texten om ansökan på programmets hemsida.

År 1 med SLU som ”home university”

Ansökan till masterprogrammet EnvEuro måste göras i två steg:

  1. Ansökan till EnvEuro-konsortiet. EU/EES/schweiziska medborgare ansöker mellan 1 februari och 1 april. Övriga ansöker mellan 15 november och 15 januari.
  2. Ansökan till SLU genom antagning.se Svenska medborgare ansöker mellan 15 mars och 16 april. Internationella studenter ansöker senast 15 januari.

Språkkravet som nämns på EnvEuro-konsortiets hemsida är tvingande. Engelska 6 från svenskt gymnasium (motsvarande) motsvarar inte det krav som ställs.

Utöver ansökan till programmet måste du även söka de kurser du vill ta under första året på programmet (undantagen den obligatoriska kursen Environmental management in Europe, som du blir automatiskt antagen till). Ansökan till kurser görs efter du har fått antagningsbeskedet från EnvEuro-sektariatet. Följ instruktionerna i antagningsbeskedet.

Mot slutet av första terminen väljer du specialisering och vid vilket universitet du vill läsa år 2. Detta administreras av det centrala EnvEuro-kansliet.

År 2 med SLU som ”host university”

Inför år 2 söker du de kurser du vill läsa under året. Alla som ska läsa år 2 av EnvEuro på SLU ansöker till kurser på Moveon senast 15 april.

Det här läser du på programmet

Det första året studerar man på ett av de fyra EnvEuro universiteten (hemuniversitetet) och det andra året vid ett av de andra universiteten (värduniversitetet), där du också göra ditt examensarbete. Om du väljer SLU som ditt hemuniversitet kan du välja Köpenhamn (Danmark), Hohenheim (Tyskland) eller Wien (Österrike) som värduniversitetet.

Inom var och en av EnvEuros inriktningar; vattenresurser, markresurser, markanvändning och miljöledning, väljer du kurser på ditt hemuniversitet och värduniversitetet. Kurserna förbereder dig för en framtida karriär inom antingen forskning och fortsatta akademiska studier eller förvaltning och praktisk planering och lösning i förhållande till miljöfrågor.

Alla studenter startar den första terminen tillsammans med en kurs om miljöhantering i Europa. Det börjar med en vecka på Köpenhamns universitet där man möter alla studenter och ansvariga lärare från de fyra deltagande universiteten. Därefter åker man tillbaka till ditt hemuniversitet och kursen fortsätter som en nätbaserad distanskurs på deltid. Parallellt med detta studerar man grundläggande kurser. Under följande termin väljer man kurser vid hemuniversitet mot din inriktning. Tredje terminen åker du till värduniversitetet och fortsätta din specialisering och den sista terminen gör du ditt examensarbete. Du får en dubbel examen - både från ditt hemuniversitet och värduniversitetet.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Framtid

Utexaminerade EnvEuro-studenter arbetar t.ex. som doktorander eller forskare vid universitet, som experter med miljövetenskapsfrågor för statlig och privat sektor eller som lärare, både i hemlandet och utomlands. Tack vare studier vid två universitet har du stora möjligheter att bygga nätverk som hjälper dig i din framtida karriär.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!

Fakta

Programmets omfattning: 2 år, 120 hp

Studiestart: Uppsala, sep 2020
Antal studieplatser: 30

Anmälan öppen, (OBS, dubbelanmälan): 

  1. Ansökan till EnvEuro-konsortiet. EU/EES/schweiziska medborgare ansöker mellan 16 januari och 15 april. Övriga ansöker mellan 15 november och 15 januari.
  2. Ansökan till SLU genom antagning.se Svenska medborgare ansöker mellan 15 mars och 15 april. Internationella studenter ansöker senast 15 januari.

Studieavgift endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz:
Första delbetalningen: 67 500 SEK 
Totala programkostnaden: 270 000 SEK


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se