Agroecology

Publicerad: 11 september 2019
lantmastare.png

Kan jordbruket gynna både människan och de ekologiska systemen? Är det möjligt att skilja de sociala frågorna från de ekologiska inom lantbruket?

Genom att kombinera teori och praktik får studenterna på masterprogrammet Agroecology goda kunskaper om lantbruket som ett öppet system. Man ser till dess globala och regionala omgivningar, liksom människor och lokala resurser. Programmet erbjuder en bra grund för studenter som vill arbeta med utveckling och forskning inom lantbruket. 


Lantbruk och livsmedelsproduktion är ekologiskt, ekonomiskt och socialt viktigt i alla samhällen. Runt hela världen finns ett behov av experter som kan hantera markanvändningssystem som är komplexa, multifunktionella och förändras snabbt. Det här programmet undersöker olika hinder och möjligheter för småskalig och hållbar lantbruksproduktion. Några exempel på ämnen är agronomi i systemekologiskt perspektiv; lantbruksproduktion integrerat med naturvård och produktion av ekosystemtjänster.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Programmet bygger på att lära genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för utbildningen. Programmet använder verkliga fallstudier i undervisningen för att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Programmet innehåller teoretiska grunder och metoder för agroekologiska och tvärvetenskapliga analyser. Dessa behövs för att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser. Programmet betonar sambandet som finns mellan biologiska resurser och dagens samhälle.

Programmet har en internationell inriktning baserad på partnerskap mellan SLU och universitet i Etiopien och Uganda. Olika kulturella bakgrunder och akademiska erfarenheter bland studenter både uppmuntras och ses som konstruktivt för att de ska få god kunskap inom området.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Framtidsutsikter

En masterexamen med inriktning på lantbruksvetenskap ger färdiga studenter möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt, nationella såväl som internationella. Arbetsgivarna kan vara myndigheter, ideella organisationer (NGO), utbildningsorganisationer och konsultföretag. Dessa studier ger även möjligheter för fortsatta forskarstudier.

Examen

Masterexamen i Lantbruksvetenskap


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se