Veterinär

Publicerad: 02 maj 2019
veterinar1.png

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel.

Veterinärens uppgifter i samhället har förändrats och utvecklats på grund av allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur fortsatt viktig.

Bred arbetsmarknad för veterinärer

Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över många områden, till exempel:

 • behandling av sjuka djur
 • förebyggande djurhälsovård
 • rådgivning
 • besiktning och övervakning vid slakterier
 • övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande
 • smittskydd
 • undervisning och forskning
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

År 1 - 3

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret.

Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel.

Du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.

År 4 - 5

År 4-5 är kliniska år. Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), består av både klinikförberedande och klinisk undervisning. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen.

Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik.

Sista terminen

Den sista terminen gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Veterinärmedicinen har betydelse för såväl människor som djur, för människor genom att garantera säkra livsmedel och minska risken för smittor som kan överföras från djur till människa, men också genom veterinärens insatser för sport- och sällskapsdjur, vilka bidrar till förhöjd livskvalitet för många människor.

Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier, övervakning av försöksdjurs hälsa och välbefinnande, smittskydd, övervakning av sjukdomsläge inom landet, djurskydd samt undervisning och forskning.

Här kan du arbeta

Din framtida arbetsplats kan vara vid Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, på djursjukhus, djurkliniker eller läkemedelsföretag. Du kan också verka som egen företagare.

Årlig näringslivsdag ger jobbkontakter

Redan under utbildningen kommer du i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare genom vår årliga näringslivsdag. Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser t.o.m. årskurs 5 kan av

Jordbruksverket ges tillstånd att med begränsad behörighet arbeta på djurkliniker/distriktsveterinärstationer eller som tf officiell veterinär hos Livsmedelsverket. Studerande med godkända resultat t.o.m. årskurs 3 kan arbeta som officiella assistenter på Livsmedelsverket och som djurvårdare på utökad nivå.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Vill du fortsätta att studera kan du efter veterinärexamen välja att bygga på med en utbildning på forskarnivå.

Du kan också välja att påbörja en specialistutbildning.

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom Djur och veterinärmedicin

eller på #pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Traditionellt sett har det varit mycket låg arbetslöshet inom veterinärkåren men de senaste åren har det för nyutexaminerade veterinärer börjat bli större konkurrens om jobben. Det råder generellt fortfarande viss brist på veterinärer med erfarenhet och specialistkompetens.  Läs mer på Arbetsförmedlingen, SACO och SVF.

Examen

Utbildningen leder till veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

När du fått din veterinärexamen ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A13: 

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Områdesbehörighet 13: 

 • Biologi B 
 • Fysik B 
 • Kemi B 
 • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Hur konkurrerar jag om en plats på programmet? 
Om det finns fler sökande än antalet platser görs ett urval. Du kan konkurrera om en plats med ditt meritvärde (betyg) eller/och med resultat från högskoleprovet. Du måste dock alltid uppfylla samtliga behörighetskrav. Se antagningsstatistik 2017. 

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se