Trädgårdsingenjör - odling

Publicerad: 12 september 2019
tradgardsingenjor-odling1.png

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll i professionell odling, produktutveckling och marknadsföring.

Programmet ger dig ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter. Du får kunskap om växternas biologiska, funktionella och estetiska egenskaper. Du lär dig hur odlingsföretaget fungerar och vad som sker före, under och efter odlingen samt hur man behåller kvaliteten från produktion till konsumtion.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utlandsstudier är möjliga under tredje året. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Din breda kompetens ger dig goda möjligheter att välja arbetsområde utifrån ditt intresse. Kanske satsar du på att bli odlingsansvarig i ett företag som producerar frukt, bär, grönsaker eller prydnadsväxter. Eller trädgårdsmästare i en plantskola där växterna ska ge besökarna upplevelser. Kanske jobbar du inom dagligvaruhandel för att hålla hög kvalitet i utbudet av färsk frukt och grönsaker. Dina arbetsuppgifter kan bestå av odlingsplanering, rådgivning, egen odling eller försäljning. Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis trädgårdsingenjör, rådgivare, odlingssäljare, produktutvecklare, trädgårdsmästare eller odlingsansvarig.

Här kan du arbeta

Trädgårdsingenjörer kan arbeta vid bland annat trädgårdsföretag, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, garden center, handelsträdgårdar, kommuner, kyrkogårdsförvaltning, dagligvaruhandel och som konsulter och egenföretagare.

Möjligheter för påbyggnad till hortonom

Vill du bli hortonom?

SLU omstrukturerar och utvecklar sina trädgårdsutbildningar.

För att bli hortonom läser du först ett treårigt program på grundnivå och sedan ett två-årigt masterprogram på avancerad nivå.Vill du bli hortonom söker du först till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram och tre år senare till masterprogrammet Horticultural Science.

Genom dina kursval inom trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammet Horticultural Science bygger du din hortonomexamen.

Läs mer på: 
https://www.slu.se/hortonom/

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om studieorten Alnarp

Har du sett våra andra trädgårdsutbildningar?

Är du intresserad av att lära dig mer om trädgård och växter? Kanske hur man på bästa sätt formger en trädgård, eller hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för odling? SLU har flera utbildningar som med olika infallsvinklar behandlar ämnena trädgård och växter. 

Följ respektive länk nedan för att läsa mer om trädgårdsutbildningarna och andra liknande utbildningar: 

 

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för trädgårdsingenjörer är gynnsam. Enligt SACO-förbundets information om trädgårdsingenjör råder det balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade och erfarna trädgårdsingenjörer. 

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som trädgårdsingenjör kan du besöka Trädgårdsingenjörernas riksförbunds hemsida

Examen

Programmet ger dig en trädgårdsingenjörsexamen samt kandidatexamen i trädgårdsvetenskap.

Studentliv

Välkommen in till #pluggagrönt där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Alnarp!

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

  • Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15 (2000-2011)

  • Matematik B
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se