Trädgårdsingenjör - design

Publicerad: 25 april 2019
tradgardsingenjor-design1.png

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Urvalsprov

Utbildningsplatserna på Trädgårdsingenjör - design tillsätts i första hand via ett urvalsprov. Provet är öppet för sökande som senast sista anmälningsdag (15 april) anmält sig till programmet via www.antagning.se samt skickat in en hemuppgift till den adress som finns angiven i provet.

Den gamla hemuppgiften för 2019 finns tillgänglig via länken nedan:

Urvalsprov trädgårdsingenjör design 2019_sen.pdf

Det här läser du på programmet

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig genom kurser i växtkomposition, stadsodling , trädgårdsrestaurering, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som trädgårdsingenjör med designinriktning kan dina arbetsuppgifter bestå i att formge och gestalta privata och offentliga planteringar och trädgårdsmiljöer såväl ute som inne. Du kan arbeta med att ta fram ritningar för privata eller offentliga trädgårdar eller rådgivning inom trädgårdsnäringen. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som trädgårdsdesigner, egenföretagare, rådgivare, konsult, trädgårdsingenjör eller säljare.

Här kan du arbeta

Trädgårdsingenjörer med designinriktning kan t ex arbeta inom trädgårdsdesignföretag, garden center, kommuner, besöksträdgårdar, plantskolor, handelsträdgårdar eller som egna konsulter och företagare.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter din examen kan du fördjupa dig genom till exempel kurser i masterprogrammen Landscape Architecture, Outdoor Environment for Health and Wellbeing eller Hållbar stadsutveckling vid SLU. Det finns också fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser vid högskolor och universitet. Efter en masterexamen kan du även bli antagen till forskarutbildning vid SLU.

Har du sett våra andra trädgårdsutbildningar?

Är du intresserad av att lära dig mer om trädgård och växter? Kanske hur man på bästa sätt formger en trädgård, eller hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för odling? SLU har flera utbildningar som med olika infallsvinklar behandlar ämnena trädgård och växter. 

Följ respektive länk nedan för att läsa mer om trädgårdsutbildningarna och andra liknande utbildningar: 

 

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om studieorten Alnarp

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för trädgårdsingenjörer är gynnsam. Enligt SACO-förbundets information om trädgårdsingenjör råder det balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade och erfarna trädgårdsingenjörer. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som trädgårdsingenjör kan du besöka Trädgårdsingenjörernas riksförbunds hemsida

Examen

Programmet ger dig en trädgårdsingenjörsexamen/kandidatexamen i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.

Studentliv

Välkommen in till #pluggagrönt där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Alnarp!

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

  • Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15 (2000-2011)

  • Matematik B
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se