Sport- och sällskapsdjur

Publicerad: 12 september 2019
sport-sällskapsdjur1.png

Vill du arbeta professionellt med sport- och sällskapsdjur? Kanske som egen företagare eller i ett av de många företag eller organisationer som arbetar med djur? Det växande intresset i kombination med ständigt ny forskning gör det till en framtidsbransch.

Den här utbildningen, med husdjursvetenskap som vetenskaplig grund, ger dig goda kunskaper om våra vanligaste sport- och sällskapsdjur som till exempel häst, hund och katt. Programmet ger dig kunskaper om hur djur fungerar och deras behov, djurens roll i samhället samt en insyn i eget företagande inom sport-och sällskapsdjurssektorn. 

En växande bransch

Branschen runt våra sport- och sällskapsdjur karaktäriseras av en stor mängd små- och medelstora företag. Men även länsstyrelser, olika djurorganisationer och foderföretag är potentiella arbetsgivare. Här är några exempel på vad du kan jobba med efter utbildningen:

 • rådgivning
 • produktutveckling
 • tävlingsverksamhet
 • avelsplanering
 • utbildning
 • djurskydd
 • journalistik/kommunikation

 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Första året

Under det första året studerar du samspelet mellan oss människor och djur, djurs evolution och domesticering, djurens anatomi, matematik och statistik för att förstå hur man kan mäta vetenskapliga studier. Du studerar också djurens beteende (etologi) samt grunderna inom zoobiologi. Du läser även en kurs i ekonomi och företagande.

Andra året

Under det andra året studerar du biokemi och cellbiologi, djurs fysiologi, nutrition, avel och lagstiftningen om djurskydd.

Tredje året

Under tredje året läser du fördjupande djurslagskurser om häst, hund, katt, små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap samt ytterligare en kurs i företagande. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.

Undervisning och praktik

Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök och projektarbeten. Vid SLU finns praktikkurser inom vilka du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant erfarenhet.  

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med:

Ditt framtida arbete kan inriktas på tex rådgivning, produktutveckling, tävlingsverksamhet, avelsplanering, journalistik, import av foder eller djurtillbehör, utbildning och djurskydd.

Om du vill läsa vidare efter programmet:

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå genom att läsa masterprogrammet Husdjursvetenskap/Animal Science på SLU.
Läs mer om masterprogrammet

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom Djur och veterinärmedicin

eller på #pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Branschen runt våra sport och sällskapsdjur karaktäriseras av en stor mängd små- och medelstora företag. Men även länsstyrelser, olika djurorganisationer och foderföretag kan vara potentiella arbetsgivare.

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i husdjursvetenskap. (Degree of Bachelor)

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig?
Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till programmet Sport- och Sällskapsdjur.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11 (2011-)

 • Biologi 2 
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2 
 • Kemi 2 
 • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011)

 • Biologi B 
 • Fysik A 
 • Kemi B 
 • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se