Skogsmästare

Publicerad: 12 september 2019
skogsmastare_600x600.png

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. På SLU finns också det längre och mer teoretiskt inriktade Jägmästarprogrammet (300 hp)

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Behörighet

Inte behörig? Kika in på SLU:s skogliga basår!

Förutom grundläggande behörighet krävs även:

1. särskild behörighet i vissa ämnen
2. skoglig grundutbildning
3. skoglig yrkeserfarenhet

Särskild behörighet:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15 (2000-2011)

 • Matematik B
 • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
 • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Skoglig grundutbildning uppfylls genom:

1. Godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:

 • Motor och röjmotorsåg 1
 • Skogsskötsel 1
 • Virkeslära
 • Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
 • Virkestransporter med skotare

eller

2. Godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400-500 gymnasiepoäng:

 • Basmaskin service
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Skogsskötsel A
 • Virkesbehandling A
 • Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

eller
3. Avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning

eller
4. Avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje

eller
5. Godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2

eller
6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

Skoglig yrkeserfarenhet: 
Kravet uppfylls genom 6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden tex plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.

Läs mer här om relevant yrkeserfarenhet till Skogsmästarprogrammet.

Det här läser du på programmet

Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs. Det går att specialisera sig inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård. Mångsidighet kännetecknar yrket. Som skogsmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter.

Den som inriktar sig mot skogsfastighetsvärdering kan komma att arbeta som rådgivare till skogsägare eller värderare av skogs- och jordbruksfastigheter.

Läs mer hos Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen om vad du kan arbeta med som skogligt utbildad.

Här kan du arbeta

Du kan t.ex. arbeta på skogsföretag. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägare- eller företagarförening t.ex. LRF. Sedan kan du också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.

Har du sett vår andra skogliga utbildningar?

Ser du en framtid inom skogsnäringen och vill lära dig mer? Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle.

På SLU finns två skogliga utbildningar att välja mellan: 

Studieorten Skinnskatteberg

Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Här förverkligar vi idén om en modern utbildning i historisk miljö, undervisningshuset är nämligen Skinnskattebergs Herrgård från 1700-talet.  

Läs mer om studieorten Skinnskatteberg

Framtidsutsikter

Fackförbundet Naturvetarna berättar här mer om vad man kan göra som skogligt utbildad. 


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprog. & Skogligt basår:

Börje Börjesson
Skogsmästarprogrammet, SLU
borje.borjesson@slu.se, 0222 – 34954, 076 – 5861775      

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se