Lantmästare

Publicerad: 12 september 2019
lantmastare.png

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar.

Lantmästarprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig för att få en spetskompetens. 

En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning och samspelet med miljö och samhälle.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Utbildningen startar med att får du en helhetsbild av lantbruksföretagande och läser bland annat ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Därefter läser du en kurs med kemi, ekologi och statistik som grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Under den andra terminen lär du dig hur man bedriver rationell växtodling och läser produktionsgrunder och produktionsmetoder samt ogräs och växtsjukdomar. Du läser också teknik, arbetsmiljö och skogsbruk.

Tredje terminen ger dig kunskaper om hur man bedriver en effektiv animalieproduktion. Du får en allmän introduktion om djur och djupare kunskap om de olika produktionsinriktningarna. Du lär dig också om byggnader, djurmiljö och inomgårdsmekanisering. Under den fjärde terminen läser du mer ekonomi och har därefter möjlighet att fördjupa dig inom animalieproduktion, växtodling, eller teknik. Det går även att skriva ett examensarbete under slutet av andra året.

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig inom ett av huvudområdena lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknologi. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknik. Under utbildningens sista del gör du ett självständigt arbete där du får tillämpa dina kunskaper utifrån en aktuell frågeställning.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Här kan du arbeta

Lantmästare har en bred arbetsmarknad och finns på en mängd olika företag, myndigheter och organisationer inom den agrara sektorn. Förutom att driva ett eget företag kan du arbeta på lantbruksföretag, Svenska foder, Lantmännen, Väderstad, Söderberg & Haak, Gullviks, Skånesemin, naturbruksgymnasium, försäkringsbolag, bank, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, Växa Sverige, LRF mjölk, LRF-konsult, m.fl. 

Det här kan du arbeta med

Som lantmästare kan du driva ett eget företag eller arbeta som förman, driftledare, produktionsledare, driftschef eller inspektor på lantbruksföretag. Andra arbeten som du kan ha är driftledare, instruktör eller lärare på naturbruksgymnasier, rådgivare inom flera områden som animalieproduktion, växtodling, byggnader eller ekonomi, säljare av försäkringar, foder eller maskiner, redovisningsekonom, produktingenjör, m.fl.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Du kan fortsätta dina studier på ett masterprogram på SLU eller annat universitet. 

Relevant yrkeserfarenhet

För att vara behörig krävs relevant yrkeserfarenhet enligt ett av följande alternativ:

 1.  Minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
 2.  500 gymnasiepoäng jordbrukskurser (som täcker områdena växter, djur, teknik och ekonomi) samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller
 3.  Minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Läs mer om relevant yrkeserfarenhet här.

Här hittar du blanketten för att styrka din arbetslivserfarenhet

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Naturen och maten har stor betydelse för människans livskvalitet och hälsa. Det handlar om att anta utmaningar som att odla på säkra, miljövänliga och effektiva sätt med minsta möjliga påverkan. 

Läs mer om SLU:s utbildningar inom:

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om studieorten Alnarp

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är god för lantmästare och de allra flesta har ett arbete inom yrkesområdet när studierna är avslutade. På fem och tio års sikt har yrkesgruppen goda möjligheter till arbete, inte minst för att det väntas stora pensionsavgångar. Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer (s.39) är efterfrågan i balans för nyutexaminerade och det råder brist på yrkeserfarna.

En vanlig befattning för lantmästare är driftledare, mer detaljerad information från arbetsförmedlingen.

Examen

Programmet ger dig en lantmästarexamen och en kandidatexamen.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-)

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Eller områdesbehörighet 15 (2000-2011)

 • Matematik B
 • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
 • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

För att vara behörig krävs dessutom relevant yrkeserfarenhet enligt ett av följande alternativ: 

 1. Minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller 
 2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser (som täcker områdena växter, djur, teknik och ekonomi) samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller 
 3. Minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se