Landskapsarkitekt - Uppsala

Publicerad: 18 juli 2019
landskapsarkitekt-ultuna1.png

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen av naturens och utemiljöernas betydelse för människor?

Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur utemiljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens uthålliga samhälle, i staden eller på landet, kultur- eller naturmiljöer, och för olika uppdragsgivare.

För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bred kunskap och förmåga att kommunicera, samarbeta formulera lösningar och se sammanhang. Det är landskapsarkitekten expert på.  

Ramschema och kurser för årskurs 1 hittar du under rubriken ramschema nedan. För att se ramschema och kurser för programmets alla fem år vänligen gå till Studentwebbens programsida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Det moderna samhället med nya livsmönster, globalisering och en större medvetenhet om miljöns sårbarhet, innebär stora förändringar i vår livsmiljö. För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bred kunskap och förmåga att kommunicera, formulera lösningar och se sammanhang.

De tre första åren lär du dig arkitektens arbetsmetoder och läser obligatoriska kurser i landskapsarkitektur, landskapsplanering och formlära. I flera kurser arbetar du i praktiknära projekt där du övar upp din förmåga att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, design, projektering och förvaltning, och lär dig väga samman olika aspekter och skilda intressen. Du lär dig att analysera, skissa, göra bilder och presentationer. Dessutom går du kurser som handlar om mark, vatten, växter och ekologi, lär dig park- och trädgårdshistoria samt studerar människors behov och intressen. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete, kandidatarbetet.

De två avslutande åren innehåller en obligatorisk arbetsplatsförlagd praktikkurs som ger dig möjligheter att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Övriga kurser väljer du efter egen inriktning. Du kan exempelvis välja en bredare väg med kunskaper och färdigheter i både landskapsplanering och landskapsarkitektur, en inriktning mot landskapsarkitektur med fördjupning i designfrågor eller en inriktning mot landskapsplanering med fördjupning om planering. Under de två åren väljer en del studenter att läsa en del av sin utbildning utomlands genom utbytesprogram med universitet i Europa, USA eller Canada. Du avslutar din utbildning med att göra ett självständigt arbete, examensarbetet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som landskapsarkitekt planerar du städer och andra landskap i förändring. Du har en nyckelroll i utformningen av den fysiska miljö vi lever i. Arbetsuppgifterna kan handla om att utforma parker och boendemiljöer, eller planera och utreda hur en offentlig miljö ska förvaltas. Landskapsarkitektens viktigaste verktyg är ett brett kunnande om människan och landskapet och förmågan att se helheter och kommunicera idéer. Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis designande landskapsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekt, utredare, planerare, lärare eller forskare.

Här kan du arbeta

Landskapsarkitekter kan arbeta vid exempelvis landskapsarkitektkontor, arkitektföretag, kommuner, länsstyrelser, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, SLU eller andra universitet. Några startar egna företag. Flera etablerade företag finns i branschen. Här är några exempel bland många du hittar på nätet: Sweco, Tyréns, Funkia, White, Karavan, WSP, Tema, Sydväst.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Det finns flera fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser inom konst, design och arkitektur vid Sveriges högskolor och universitet. Ett antal landskapsarkitekter doktorerar och forskar vid SLU. Exempel på aktuella forskningsteman är barns utemiljö och barns inflytande i planering, parkhistoria, naturmark i bebyggelse samt uthållig samhällsbyggnad.

Har du sett våra andra utbildningar?

Har du sett SLU:s utbildningar inom ämnet landskap och formgivning?  Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Eller kanske  vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? 

Följ länkarna nedan för att läsa mer om SLU:s olika utbildningsområden: 

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Landskapsarkitekternas arbetsmarknad är mångsidig och ständigt växande, även internationellt. Framtiden ser lovande ut med tanke på de arbetsuppgifter som det långsiktigt uthålliga samhället står inför. Enligt SACO-förbundets sammanfattning om arkitektyrken är det idag och på sikt balans på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har mer information om arkitektyrken. Ytterligare information om yrket kan fås av Sveriges Arkitekter, alla arkitekters intresseorganisation. Forum Landskap är en sida på Facebook som diskuterar frågor om landskapsarkitektur.

Examen

Programmet ger dig en landskapsarkitektexamen och möjliggör även kandidat- och masterexamen i landskapsarkitektur.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A3 (2011-)

  • Matematik 3b alt 3c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Områdesbehörighet 3 (2000-2011)

  • Matematik C
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se