Landskapsarkitekt - Alnarp

Publicerad: 16 juli 2019
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle.

 

Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar du olika utomhusmiljöer, både i staden såväl som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. Du arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en mbred förståelse för människans relation till sin omgivning och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Foto: Mårten Svensson

Studentblogg!

Agnes läser sitt andra år på landskapsarkitektsprogrammet i Alnarp. Följ hennes vardag här!

Det här läser du på programmet

Under utbildningen kommer du att få öva dig i att välja relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Som landskapsarkitekt ger du förslag på hur landskap ska se ut, men det handlar också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser. Skissandet är ett av dina viktigaste redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet.

De tre första åren läser du en kombination av kurser som bildar en bas för dina fortsatta studier. Du läser till exempel kurser i växtkännedom, trädgårdshistoria, ekologi, formlära och landskapsanalys. Kurserna varvas med praktiska projektarbeten där du använder dina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete.

De två avslutande åren fördjupar du dig inom design eller planering genom projektkurser och kurser i teori och metod. I Alnarp kan du välja att läsa fördjupade kurser i design (utformning av park, trädgård, stads- och landskapsrum), planering (fysisk planering, stads- och landskapsutveckling), management (landskapets vård och förnyelse), miljöpsykologi (människans samspel med sin miljö), historia (trädgårds-, park-, stads- och landskapshistoria) samt biotop- och vegetationsgestaltning.

Du gör också en arbetsplatsförlagd praktik under tio veckor där du får möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Under de två åren väljer en del studenter att läsa en del av sin utbildning utomlands genom utbytesprogram med universitet i till exempel England, Frankrike, USA eller Canada. Du avslutar den avancerade nivån med att göra ett självständigt examensarbete.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som landskapsarkitekt planerar du städer och andra landskap i förändring. Du har en nyckelroll i utformningen av den fysiska miljö vi lever i. Arbetsuppgifterna kan handla om att ta fram ritningar och modeller för parker och boendemiljöer, eller planera och utreda hur en offentlig miljö ska förvaltas. Landskapsarkitektens viktigaste verktyg är ett brett kunnande om människan och miljön och förmågan att se helheter och kommunicera idéer. Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis projektledare, stadsarkitekt, utredare, planerare, lärare eller forskare.

Här kan du arbeta

Många landskapsarkitekter startar egna konsultföretag medan andra arbetar vid arkitektkontor, ingenjörsföretag, kommuner, länsstyrelser, statliga verk, SLU eller andra universitet.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Det finns flera fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser inom konst, design och arkitektur vid Sveriges högskolor och universitet. Ett flertal landskapsarkitekter doktorerar och forskar vid SLU eller vid andra lärosäten. Exempel på aktuella forskningsteman är barns utemiljö och barns inflytande i planering, naturmark i bebyggelse samt uthållig samhällsbyggnad.

Film

Har du sett våra andra utbildningar?

Har du sett SLU:s utbildningar inom ämnet landskap och formgivning?  Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Eller kanske  vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? 

Följ länkarna nedan för att läsa mer om SLU:s olika utbildningsområden: 

Studieorten Alnarp

SLU i Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna Malmö, Lund och Köpenhamn. Här finns mycket att upptäcka för dig som är student! 

Läs mer om studieorten Alnarp

Framtidsutsikter

Landskapsarkitekternas arbetsmarknad är mångsidig och ständigt växande, även internationellt. Enligt SACO-förbundets sammanfattning om arkitektyrken är det idag och på sikt balans på arbetsmarknaden. I vissa regioner och för nyutexaminerade kan det vara svårare att få arbete medan det finns en brist på erfarna arkitekter. Arbetsförmedlingen har mer information om arkitektyrken. Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation, där Forum Landskap är landskapsarkitekternas sida.

Examen

Programmet ger dig en landskapsarkitektexamen

Studentliv

Välkommen in till #pluggagrönt där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Alnarp!

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A3 (2011-)

  • Matematik 3b alt 3c
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Områdesbehörighet 3 (2000-2011)

  • Matematik C
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
  • Samhällskunskap A

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se