Jägmästare

Publicerad: 12 september 2019
jagmastare1.png

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns.

Kolla dig runt där du är just nu. Var finns skogen i just din omgivning? Svaret: nästan överallt. Vad skogen ger finns i golv, väggar, tak, möbler, inredning, böcker, tidningar, förpackningar och massor av andra vardagliga saker.

Skogen är ständigt närvarande och det behövs utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens resurser och att ställa om från fossilt till biobaserat.

Din femåriga utbildning börjar med det grundläggande: tre års studier i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära.

Nu har du grunden för att välja det du vill specialisera dig i. Det är nu det blir riktigt spännande. Vad vill du göra under dina två sista år på utbildningen? Du kanske vill fördjupa dig i skogsförvaltning, förädling eller råvaruförsörjning. Eller kanske vill du studera utomlands? Vad du än väljer har du skaffat dig en skoglig utbildning med hög kompetens och chans att påverka den globala framtiden.

Efter jägmästarprogrammet har du ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och du har lärt dig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180hp).

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Det här läser du på programmet

En del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i tex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållnig. Därefter väljer du ett huvudämne att fördjupa dina kunskaper inom. Under de två avslutande åren läser du fördjupningskurser inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg. 

Efter examen

Det här kan du arbeta med

När du tagit din examen kommer du att vara eftertraktad. Din kunskap kommer att vara stekhet på marknaden. I Sverige har vi tagit täten när det handlar om att ställa om från fossilt till biobaserat, och din utbildning gör dig redo för den biobaserade ekonomin. Här finns mängder med yrkesroller och tjänster som väntar på dig, vare sig du väljer att arbeta lokalt, nationellt eller globalt. Med din fackkunskap kan du även förändra och påverka det politiska klimatet om du väljer att arbeta med lobbyverksamhet eller som sakkunnig hos internationella organisationer och myndigheter.

Läs mer om vad du arbetar med som skogligt utbildad vid vid Skogsstyrelsen.

 


Här kan du arbeta

Många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen som projektledare eller virkesköpare. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägareförening. Bland skogsbolagen återfinns bland annat Holmens skog, syd- och norrskog, SCA, Stora Enso, Martinsson med flera.

Film

Har du sett vår andra skogliga utbildningar?

Ser du en framtid inom skogsnäringen och vill lära dig mer? Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle.

På SLU finns två skogliga utbildningar att välja mellan: 

Studieorten Umeå

I Umeå delar SLU campus med Umeå universitet. Här finns goda förutsättningar för en oförglömlig studietid – 29 000 studenter, ett levande studentliv och massor med fritidsaktiviteter!   

Läs mer om studieorten Umeå

Framtidsutsikter

Naturvetarna publicerar information med framtidsspaning på arbetsmarknaden för skogligt utbildade.

Examen

Utbildningen leder till jägmästarexamen. Den engelska benämningen är Master of Science in Forestry.
Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs ett tekniskt/naturvetenskapligt basår via Umeå universitet som ger platsgaranti!

För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

Områdesbehörighet A11 (2011-)

  • Biologi 2
  • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
  • Kemi 2
  • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011) 

  • Biologi B
  • Fysik A
  • Kemi B
  • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se