Etologi och djurskydd

Publicerad: 12 september 2019
etologi-och-djurskydd1.png

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden.

Viktigt kompetens som efterfrågas

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktion, försöksdjurhållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur. Här är exempel på vad du kan jobba med efter utbildningen:

 • som djurskyddsinspektör vid länsstyrelser
 • på djurpark eller inom försöksdjursverksamhet
 • på intresseorganisationer
 • som rådgivare
 • egen företagare
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Årskurs 1

Under din första termin läser du först en naturvetenskaplig grundkurs som innehåller både evolutionsbiologi, ekologi, matematik, statistik och anatomi. Sedan läser du den första kursen i etologi (läran om djurs beteenden) och djurskydd. Andra terminen ägnas åt djurhållning och djurhälsa och avslutas med biokemi och cellbiologi.

Årskurs 2

Årskurs två läser du ännu mer om djurens biologi främst fysiologi och avel. Du läser också om hur man praktiskt utfodrar djur, samt en kurs där du lär dig om djurskyddslagstiftningen. Dessutom får du stifta bekantskap med ämnet antrozoologi (läran om relationer mellan djur och människor) under det andra året.

Årskurs 3

Det tredje året inleds med en kurs om djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp och sedan kan du välja olika kurser inom etologi, antrozoologi, bevarandebiologi och djurskydd innan ett avslutande examensarbete.

Vetenskaplig grund med verklighetsanknytning

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Efter examen kan du arbeta som bland annat djurskyddsinspektör vid länsstyrelser, arbeta på djurpark eller inom försöksdjursverksamhet, jobba på intresseorganisationer eller som rådgivare eller egenföretagare.

Här kan du arbeta

Djurparker, länsstyrelser, kommuner, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, lantbruksnäringen, läkemedelsföretag, EU, eget företag...

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter examen kan du fortsätta dina studier på avancerad nivå om du läser vårt masterprogram Husdjursvetenskap/Animal Science på SLU.
Lär mer om masterprogrammet

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom Djur och veterinärmedicin

eller på #pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Djurskyddsinspektörer anses enligt fackförbundet SACO ha en liten konkurens om jobben. Läs mer om hur det är att vara djurskyddsinspektör/djurskyddshandläggare på Djurskyddsinspektörernas Riksförening.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig?

Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till programmet Etologi och Djurskydd.

För att bli antagen till Etologi och djurskydd - kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11

 • Biologi 2
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Områdesbehörighet 14

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se