Ekonomi - hållbar utveckling

Publicerad: 12 september 2019
ekonomi1.png

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU  - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Vårt ekonomiprogram ger dig möjlighet att arbeta som ekonom med specialkunskap om miljö och den gröna sektorn.

Naturresurser används i produktionen av en mängd varor, men är också viktiga för vår livskvalitet, en god miljö och den biologiska mångfalde. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Det är viktigt att kunna göra ekonomiska analyser och bedömningar, och förstå sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö. Företag och myndigheter söker därför personer med kompetens inom det ekonomiska området i kombination med kunskaper om naturresurser, miljö och jordbrukssektorn.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Kandidatprogrammet i ekonomi startar med en introduktion där du får bekanta dig med frågor kring jord, skog och miljö. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv får du ett helhetsgrepp om förvaltningen av naturresurserna. Samtidigt får du grunderna inom huvudämnena företags- och nationalekonomi, samt i juridik, matematik och statistik. Därefter fördjupar du dig i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Företagsekonomisk inriktning

Inom huvudämnet företagsekonomi behandlar vi allmänna företagsekonomiska frågor och naturresursproblemen ur ett företagsperspektiv. Du får spännande kunskaper om hur framgångsrika företag startas och utvecklas. Samtidigt får du lära dig betydelsen av hur ett företag leds, hur miljöfrågor hanteras och vikten av marknadsföring. Du lär dig även detaljerna i redovisning och kalkylering.

Nationalekonomisk inriktning

Inom huvudämnet nationalekonomi analyserar du naturresurs- och de areella frågorna på en övergripande samhällsnivå. Under kurserna kopplar vi teori till aktuella frågor om naturresurser och miljö. Förutom den grundläggande nationalekonomin kan du läsa naturresurs- och miljöekonomi samt jordbrukspolitik och internationell handel.

Kandidatuppsats

Under den avslutande delen av studietiden läser du profilämnen som ger dig som ekonom en unik kompetens inom SLU:s verksamhetsområden, exempelvis ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk. Samtidigt fördjupar du dig i det huvudämne du valt – företagsekonomi eller nationalekonomi.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen, antingen med inriktning mot företagsekonomi eller nationalekonomi.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Ekonomer arbetar t.ex. med redovisning, kalkylering, marknadsföring, utredningar eller analys. Ekonomiprogrammet på SLU ger dig dessutom kunskap inom naturresurser och miljö, vilket ger möjlighet att arbeta som miljöekonom.

Här kan du arbeta

Du kan arbeta inom industri-, konsult- och mediaföretag, departement och andra myndigheter, nationella och internationella organisationer samt universitet och högskolor. Det finns även goda möjligheter för dig att fortsätta med utbildning på avancerad nivå, exempelvis på något av våra masterprogram.

Möjliga arbetsgivare

VEGA - Miljökonsult, Fiskeriverket, Svenska kyrkan, Lantmännen, PEAB Sverige AB, Citymail Sweden AB, Vägverket, Cranfield University (Storbritannien), Naturvårdsverket, NUTEK mm.

Har du sett vår andra ekonomiutbildning?

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU  - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv.

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för ekonomer i allmänhet är i balans de kommande fem åren enligt SACO

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Kandidatexamen/Degree of Bachelor in Business and Economics with a major in Economics.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A3

  • Matematik 3b alt 3c 
  • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1, Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 

Områdesbehörighet 3

  • Matematik C 
  • Samhällskunskap A 
  • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A, Bi A) 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se