Djursjukskötare

Publicerad: 16 april 2019
djursjukskotare1.png

Vill du att friska och sjuka djur ska få en så god omsorg som möjligt? Gillar du kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en bred och fördjupad förståelse för djuromvårdnad och djursjukvård.

Djursjukskötare arbetar under eget ansvar med omvårdnaden av sjuka djur, söver och assisterar vid operationer, ansvarar för rehabiliteringen av djur efter skador och ger rådgivning i frågeställningar rörande djuromvårdnad. 

Bidrar till modern sjukvård

Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Djursjukskötarens kompetens inom djuromvårdnad säkerställer att djuren får den bästa vård och omsorg som finns att tillgå.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Årskurs 1

Utbildningen startar med en introduktionskurs i djuromvårdnad följt av grundläggande kurser i anatomi, fysiologi, biokemi, cellbiologi, näringsfysiologi och fodervetenskap. Under andra terminen får du användning av dina tidigare förvärvade kunskaper i kurserna mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära och djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (del 1) samt praktisk färdighetsträning. 

Årskurs 2

I årskurs två ingår kurser i vårdhygien och anestesiologi samt fortsättning och fördjupning inom djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd (del 2). Du får även en introduktion i epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik, och läsåret avslutas med 10 veckors extern verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på djursjukhus/djurklinik. Då VFU:n är förlagd till olika kliniker runtom i hela Sverige, kan detta medföra ökade levnadsomkostnader för de studenter som behöver bo på annan ort under VFU-tiden.

Årskurs 3

Årskurs tre börjar med ytterligare 10 veckors extern verksamhetsförlagd utbildning på djursjukhus/djurklinik. Därefter följer kurser inom djuromvårdnad vid anestesi, intensiv- samt akutsjukvård, samt inom arbetsledning och kommunikation, och rehabilitering. Under vårterminen genomförs ett examensarbete som innebär ett självständigt, fördjupat arbete inom djuromvårdnad.

Vetenskaplig grund med verklighetsanknytning

Under hela djursjukskötarutbildningen lägger vi stor vikt vid vetenskaplig förankring, verklighetsanknytning, praktisk och teoretisk kunskap. Undervisningen syftar även till att öka studenternas professionella färdigheter som social kompetens och kommunikationsförmåga.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som djursjukskötare arbetar du främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Att djuren mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och för samhället. Djurens positiva betydelse för folkhälsan poängteras i många sammanhang och detta kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Dessutom behövs förebyggande djurhälsovård och rehabilitering samt professionell rådgivning till djurägarna.

Här kan du arbeta

Djursjukhus och djurkliniker, läkemedelsföretag, fodertillverkare eller som egen företagare inom djurens hälso- och sjukvård.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Programmet ger behörighet att studera vidare på masternivå inom programmet Husdjursvetenskap/Animal Science på SLU.
Läs mer om masterprogrammet

En utveckling av ämnet djuromvårdnad på avancerad nivå är under uppbyggnad.

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom Djur och veterinärmedicin

eller på #pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för djursjukskötare är mycket god, och arbetsmarknaden kännetecknas av att det är liten konkurrens om jobben, enligt Naturvetarnas prognos om djuryrken

Läs mer om framtidsutsikter och arbetsmarknad: SACO och Jordbruksverket.

Examen

Utbildningen leder till en djursjukskötarexamen.
(Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing)

Legitimation: Efter uppnådda fordringar för djursjukskötarexamen kan Statens Jordbruksverk efter ansökan utfärda legitimation. Yrkestiteln blir då legitimerad djursjukskötare.

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A14 (2011-):

 • Matematik 2a, 2b eller 2c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1, Fy 1a eller Fy 1b1+1b2)
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2)

Områdesbehörighet 15 (2000-2011): 

 • Matematik B 
 • Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A) 
 • Samhällskunskap A 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information. 

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Hur konkurrerar jag om en plats på programmet? 
Om det finns fler sökande än antalet platser görs ett urval. Du kan konkurrera om en plats med ditt meritvärde (betyg) eller/och med resultat från högskoleprovet. Du måste dock alltid uppfylla samtliga behörighetskrav. Se antagningsstatistik 2018. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se