Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Publicerad: 16 april 2019
civing-miljovattentek1.png

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar, utmaningar som du som i miljö- och vattenteknik kommer att arbeta med.

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och i världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med miljöproblemen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som civilingenjör i miljö- och vattenteknik arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Du kan till exempel jobba på ett vattenmiljötekniskt företag med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg, eller att utforma erosionsskydd, kanaler och avloppssystem. Du kan också gå vidare med forskning inom miljö- och vattenteknik.

Här kan du arbeta

Efter din utbildning kan du t ex jobba som miljögeotekniker, forskare, konsult, utredare eller miljöingenjör på företag som IVL, Golder Associates, SAAB, Sweco, Vattenfall, ÅF, på myndigheter som Miljödepartementet, länsstyrelser, kommuner, universitet samt på pappersmasseindustrier och reningsverk.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Utbildningen är en bra grund för dig som vill fortsätta med forskarstudier för att doktorera inom miljö- och vattenteknik eller närbesläktade ämnesområden.

 

Det här läser du på programmet

 

Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användningsområdena inom produktion och forskning. I utbildningen ingår att inhämta och tolka information från olika miljöer med hjälp av mät- och modelleringsmetoder, och du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknikområdet. Undervisningen är kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner.

Under årskurs ett och två bygger du upp en gedigen grund genom att få en introduktion till området miljö- och vattenteknik samt läser kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt. Under årskurs tre får du tillämpa dessa kunskaper i kurser i meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi, utöver att läsa blockspecifika kurser, i projekt genomför arbetsuppgifter och övar i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Utbildningen avslutas med en termins självständigt examensarbete då du kan rikta in dig på det du är mest intresserad av. Examensarbetena utförs i regel på företag, myndigheter eller universitet.

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Civilingenjörer i miljö- och vattenteknik är efterfrågade. De kan arbeta inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Det finns arbetstillfällen på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter.

Utlandsstudier

Det finns möjligheter för studenterna på programmet att åka utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Kina, Indien, Australien, England och Nya Zeeland är exempel på länder som är populära att åka till.

Examen

Programmet ger dig en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen (utfärdas av Uppsala universitet).


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se