Biologi och miljövetenskap

Publicerad: 12 september 2019
biologiochmijo1.png

Vill du förstå hållbar utveckling och lösa konkreta problem i miljön och för livet på jorden? Vare sig du riktar in dig på biologi eller miljövetenskap ger det här programmet goda förutsättningar för dig som vill bevara den biologiska mångfalden eller jobba med angelägna miljöfrågor.

En helt vanlig dag på utbildningen kan innebära lärande i föreläsningsmiljö, på exkursion i skog och mark eller i laboratoriet.

Som biolog och miljövetare kommer du få kunskaper om bland annat organismer, ekosystem, kemi, mark och vatten. Hållbarhetstänket finns alltid med dig och du lär dig teorierna som ligger till grund för det.

Jobba eller läs vidare

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som biolog med naturvårdsinriktning kan du till exempel arbeta med:

 • skötselplaner för naturreservat
 • inventeringar av biotoper (miljötyper), växter och djur
 • jakt- och rovdjursfrågor

Som miljövetare kan du bland annat arbeta med

 • miljöpåverkan på mark och vatten
 • riskbedömningar
 • miljöledning på företag
 • beskrivning av miljökonsekvenser vid olika ingrepp och anläggningar i natur och samhälle

Utbildningen är grundläggande och ger dig en bra bas om du väljer att läsa vidare och specialisera dig ytterligare. SLU är universitetet för livsvetenskaper, naturresurser, hållbarhet och människan. Här pågår ständigt forskning om bland annat miljö och biologi. När du studerar här får du ta del av de senaste forskningsrönen.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

År 1

Det första året läser du de basämnen du behöver för de kommande studierna, till exempel kemi och matte. Du läser också grundläggande kurser i geologi, hydrologi, organismbiologi och ekologi. Du får inblick i hur naturresursföretag inom jord- och skogsbruk i Sverige fungerar. Du lär dig också att söka och bearbeta information och att presentera den, både muntligt och skriftligt. Inför år 2 väljer du vilken inriktning du vill ha på din examen, biologi eller miljövetenskap.

År 2

Under år 2 fortsätter du med ämnen som växtbiologi, cellbiologi och mikrobiologi och markvetenskap. Du lär dig också hur växten samspelar med mark och atmosfär. Biologerna inriktar sig mot zoologi och praktisk naturvård. Miljövetarna läser mer om mark och vatten samt om hur våra energisystem påverkar miljön.  

År 3

Under det tredje året fördjupar du dina kunskaper inom ditt ämne (biologi eller miljövetenskap). Biologen läser ytterligare naturvård och miljövetaren fördjupar sig i livscykelanalys och får också arbeta med att analysera miljöproblem med hjälp av modeller. Du gör även ett självständigt arbete och kan där fördjupa dig i ett område som intresserar dig.

Under tredje året kan du också läsa kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation. Dessa kurser ger dig användbara verktyg inför arbetslivet. Du kan även välja att göra praktik på en arbetsplats för att få kontakter inför arbetslivet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Biologer med naturvårdinriktning kan t.ex. arbeta med skötselplaner för naturreservat, inventeringar av biotoper (miljötyper), växter och djur samt jakt- och rovdjursfrågor. Miljövetare kan arbeta med miljöpåverkan på mark och vatten, riskbedömningar, miljöledning på företag och beskrivning av miljökonsekvenser vid olika ingrepp och anläggningar i natur och samhälle. Läs mer hos Arbetsförmedlingen.

Möjliga arbetsgivare

Med kompetens inom biologi eller miljövetenskap har du en bred arbetsmarknad. Du kan t.ex. arbeta inom Länsstyrelser och Kommuner över hela landet eller inom myndigheter som Naturvårdsverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen. Andra möjliga arbetsplatser finns inom konsultföretag som IVL Svenska miljöinstitutet och SWECO, m.fl. Om du läser vidare på ett masterprogram kan du också bli doktorand och arbeta med forskning och utbildning på universitet.

Läsa vidare

Om du vill läsa vidare efter programmet

Programmet ger en bra grund för att läsa vidare på många masterprogram i Sverige, Europa eller andra delar av världen. På SLU är du behörig att läsa masterprogrammen:

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem?

Läs mer om SLU:s utbildningar inom: 

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Miljöfrågorna är strategiskt viktiga för många verksamheter. Därför ser arbetsmarknaden bra ut för framtidens miljövetare (Naturvetaren - miljövetare). För biologer är det större konkurrens men behovet kan komma att öka. Biologer med en bred utbildning förutspås en relativt god arbetsmarknad (Naturvetaren - biologer)

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs en bastermin som ger platsgaranti!

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11 (2011-)
 • Biologi 2 
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + Fysik 1b2 
 • Kemi 2 
 • Matematik 4
Eller områdesbehörighet 14 (2000-2011)
 • Biologi B 
 • Fysik A 
 • Kemi B 
 • Matematik D 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav
: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.
 

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se