Agronom - mark/växt

Publicerad: 12 september 2019
agronom-markvaxt1.png

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs, men hur mycket klarar vår jord egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka, och du vill kunna produktion av växter i lantbruket.

Här är det de riktiga och jordnära frågorna som gäller.  Bland annat hur vi utvecklar och formar det moderna jordbruket lokalt och globalt mot en mer hållbar produktion. Din kunskap på utbildningen kan du använda för att påverka framtidens tillgång på mat, foder, energi och hur vi hållbart förvaltar mark och vatten.

Mycket av det du läser är naturvetenskapligt, exempelvis miljövetenskap, kemi, biologi, ekologi och markvetenskap. Det här läser du för att förstå vad som händer när man brukar jorden, något du sedan lär dig i andra kurser. Längre fram i utbildningen kommer du bland annat läsa om jordbearbetning, genetik, jordmåner i världen och ekologisk odling

Det här kan du jobba med

Som mark/växtagronom kan du jobba både i Sverige och övriga världen, till exempel som:

 • rådgivare
 • projektledare
 • konsult
 • produktutvecklare
 • forskare
 • biståndsaarbetare
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, växtförädling, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Vid flera tillfällen under utbildningen och redan från årskurs 2 breddar du dina kunskaper om lantbruket – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. Du samläser med andra agronomer och förbereder dig därmed för tvärvetenskapligt lagarbete samtidigt som du får ett värdefullt nätverk.

I slutet av det tredje året gör du ett mindre självständigt arbete som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text. Under det fjärde året kan du fördjupa dig inom till exempel växtodling, jordbearbetning, växtnäringslära, vallodling eller jordmåner i världen. Du kan också göra praktik som nästan färdig agronom ute i näringslivet eller studera utomlands som utbytesstudent.

Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete och har då möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Exempel på ämnen är markvetenskap, växtskydd, ekologisk odling, maltkornsodling eller om du göra ettutvecklingsprojekt utomlands. Det självständiga arbetet görs oftast på en institution vid SLU i anslutning till pågående forskning. Du kan också med fördel göra det i samarbete med näringslivet och får på så sätt värdefulla kontakter. Programmet är fem år långt, vilket underlättar om du vill ta ut en masterexamen. Du kan då också välja kurser med en mer internationell inriktning.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Möjliga yrken

Efter din utbildning kan du till exempel jobba som projektledare, lärare, forskare, informatör, konsult, biståndsarbetare, rådgivare eller med produktutveckling.

Möjliga arbetsgivare

Mark/växtagronomens arbetsplats kan vara på myndigheter som Jordbruksverket och Naturvårdsverket men också inom offentlig förvaltning som på kommuner och länsstyrelser i olika delar av landet.

Andra arbetsplatser finns bland lantbrukets företag och organisationer som Hushållningssällskapet och Lantmännen. Privata rådgivningsföretag som Växa Sverige och konsultföretag inom kretsloppsfrågor som Ragn-Sells och Biototal är andra exempel.

Mark/växtagronomens arbetsplats kan också vara på internationella organisationer som SIDA och inom forskning och utbildning som på universitet och Naturbruksgymnasier.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter 3 år på utbildningen är du behörig till masterprogram inom många olika områden. På SLU är du bl a behörig till masterprogrammen:

Efter agronomexamen är du behörig till utbildning på forskarnivå inom bl a biologi och markvetenskap.

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Naturen och maten har stor betydelse för människans livskvalitet och hälsa. Det handlar om att anta utmaningar som att odla på säkra, miljövänliga och effektiva sätt med minsta möjliga påverkan. 

Läs mer om SLU:s utbildningar inom:

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Mark/växtagronomer som examineras idag får jobb och enligt prognosen är arbetsmarknaden god även om 5 år. Prognoser återfinns här: Naturvetarna, SACO, Arbetsförmedlingen.

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Programmet ger dig en agronomexamen. Du kan även ta en masterexamen i biologi eller markvetenskap.

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs en bastermin som ger platsgaranti!

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A11 (2011-)

 • Biologi 2
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011)

 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se