Agronom - livsmedel

Publicerad: 12 september 2019
agronom_livsmedel1.png

Alla vill vi ha god, nyttig, säker och hållbart producerad mat. Men hur ska den kunna vara allt det här? Och hur kan du själv påverka matens väg från jord till tallrik? Det är just den här typen av frågor som får sina svar på programmet agronom – livsmedel.

Utbildningen är bred. Du som blir agronom vet var mjölken, mjölet och bönorna kommer ifrån. Men du blir också en livsmedelsvetare med djupa kunskaper om maten. Du lär dig att förstå råvarorna och deras egenskaper, bland annat utifrån ett kemiskt och biologiskt synsätt. Du kanske även vill läsa delar av din studietid utomlands – här finns goda möjligheter.

Vad blir man?

När du läst klart kan du arbeta både på en myndighet, ett företag eller i en branschorganisation. Som livsmedelsagronom hamnar man ofta i projektledande position, till exempel som:

 • produktutvecklare
 • kvalitetscontroller
 • livsmedelsinspektör
 • forskare
 • konsult
 • certifieringsinspektör

 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Årskurs 1

Programmet börjar med en introduktionskurs, där du får bekanta dig med ämnet livsmedelsvetenskap. Kursen ger också en introduktion i allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande, etik, vetenskapsteori etc. Du läser också ämnen som kemi, biokemi, cellbiologi, immunologi, och genetik. 

Årskurs 2

Andra året bygger på med naturproduktkemi, växt- och djurfysiologi, virologi och mikrobiologi. Dessa ämnen behöver du för att förstå hur växter och djur som ska bli livsmedel är uppbyggda och hur de fungerar.

Årskurs 3

Störst fokus på livsmedel ligger under det tredje året. Då fördjupar du dig i kemiska reaktioner i maten under tillverkning och lagring. Du läser också om de vegetabiliska och animaliska livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper, näringslära och om mikroorganismers positiva eller skadliga verkan på maten. En kurs i livsmedelslagstiftning och kvalitetssäkring ger viktig kunskap om hur företagen använder kvalitetssystem.. Du avslutar utbildningen med ett självständigt arbete.

Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen.

Programmet sista del
- fördjupning, praktik och möjlighet till utlandsstudier

Under utbildningens senare del fördjupar du dig inom olika livsmedelsgrupper såsom växt-, kött-, och mjölkprodukter. Den agrara delen av utbildningen läses tillsammans med studenter i de andra agronomprogrammen och ger fördjupade tvärvetenskapliga kunskaper i hur råvarorna produceras och hur det påverkar livsmedelskvaliteten. Utbildningen har en anknytning till arbetslivet genom projektarbeten, externa föreläsare, studiebesök och möjligheten till att genomföra en s.k. kvalificerad agronompraktik i näringslivet eller vid myndighet. På det sättet skapar du värdefulla kontakter för framtiden. Du har också möjlighet att studera ämnen som marknadsföring, projektledning och kommunikation. Och varför inte tillbringa delar av din studietid utomlands?

Utbildningen har också stark anknytning till aktuell livsmedelsforskning. Du kan göra ditt avslutande självständiga arbete i pågående forskningsprojekt eller i samarbete med ett företag.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Livsmedelsagronomer har kunskap om hur råvarorna eller tillverkningen kan påverkas för att göra maten nyttigare och godare och hur maten kan produceras på ett etiskt och uthålligt sätt. Livsmedelsagronomer arbetar i projektledande position med frågor som handlar om kvalitetssäkring, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information som t ex rådgivare, projektledare, produktutvecklare, kvalitetscontroller eller livsmedelsinspektör.

Här kan du arbeta

Många livsmedelsagronomer arbetar inom stora och små livsmedelsföretag, inom myndigheter som t ex Livsmedelsverket och landsting,och även i olika typer av intresseorganisationer.

Om du vill läsa vidare efter programmet

De som vill kan också läsa masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem/Sustainable Food System eller börja forska genom doktorandutbildning vid SLU eller andra universitet.
Läs mer om masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Livets minsta beståndsdelar och organismer påverkar oss människor i större utsträckning än du kanske vet om. Maten vi äter ska vara god, nyttig och säker, men den ska även vara producerad på ett hållbart sätt. 

Läs om våra utbildningar inom:

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om alla program och kurser

 

 

 

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Livsmedelsutbildning ger jobb, både inom Sverige och i utlandet. Alla får bra arbetsmöjligheter. Framtidsutsikten är god, dagens livsstil ställer ständigt nya krav på våra livsmedel och deras funktionalitet.

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Programmet ger dig en agronomexamen/Degree of Master of Science in Agriculture

Agronomexamen/

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs en bastermin som ger platsgaranti!

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt: 

Områdesbehörighet A11 (2011 -)

 • Biologi 2 
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2 
 • Matematik 4

Områdesbehörighet 14 (2000-2011)

 • Biologi B 
 • Fysik A 
 • Kemi B 
 • Matematik D

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Fler ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se