Agronom - landsbygdsutveckling

Publicerad: 12 september 2019
agronom-landsbygdsutveckling1.png

Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU.

Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar här i perspektiv. Och då handlar det inte bara om Sverige, utan också om andra länders sätt att hantera naturresurserna och det sociala kapitalet.

Politik, befolkningsfrågor, kritisk analys av omvärlden, hållbar utveckling, konflikthantering och kommunikation är innebörden i några av de spännande ämnen du kommer att läsa. Du som söker den här utbildningen kommer snabbt att inse att du jobbar med riktiga frågor redan från början, och dessutom på olika samhällsnivåer.

Vägen till jobb i hela världen

Att staden behöver sin landsbygd är kanske självklart för dig och oss här på SLU. Men långt ifrån för alla. Din unika kompetens i landsbygdsfrågor kan du använda lokalt, nationellt och internationellt på exempelvis myndigheter, företag och i organisationer. Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som:

 • projektledare i EU
 • landsbygsutvecklare/-strateg
 • handläggare för bistånd
 • rådgivare
 • forskare
 • journalist
 • småföretagare
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Programmet omfattar fem års heltidsstudier och innehåller teman som berör utvecklingsteorier, demografi och befolkningsdynamik, institutionella och politiska förändringar samt kommunikation och konflikthantering.

Utbildningen ger också förståelse inom områden såsom kulturen som drivkraft och traditionsbärare, landskapets och jordbrukets betydelse, entrepenörskap och företagsekonomiska villkor samt lärande och metoder i arbetet.

Ett viktigt tema är också hur samspelet mellan naturresursutnyttjandet och ekosystemens produktion och tjänster fungerar och hur strategier för försörjning och ekonomisk utveckling i lokalsamhällen är kopplade till globaliseringen. Under hela programmet finns tillämpade och fördjupade kurser samt samläsning med andra agronomer.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Inom ämnet landsbygdsutveckling ryms många yrkesområden med olika arbetsuppgifter. Chanserna till ett varierande jobb ökar genom att landsbygdspolitik inte längre är en nationell fråga utan hanteras både inom EU och internationella organisationer. Programmet har en samhällsvetenskaplig tyngd men innehåller också naturvetenskapliga aspekter och tar upp landsbygdsutveckling ur många perspektiv: politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, rumsliga och ekologiska. Lantbruket är en viktig sektor och landsbygdsutveckling fungerar ofta som ett nav för länders totala utveckling.

Du kan till exempel jobba som projektledare, landsbygdsutvecklare, handläggare för bistånd, rådgivare, journalist, forskare eller egen företagare.

Här kan du arbeta

Landsbygdsutvecklare har ofta befattningar som landsbygdsutvecklare, handläggare, projektledare, medlare, konsult, forskare, rådgivare, företagare etc. Möjliga arbetsgivare är SIDA, FAO, EU, departement, Jordbruksverket, NIRAS/Scanagri, länsstyrelser, kommuner, utbildning m.fl.

Forskarstudier

SLU är ett väldigt forskningsintensivt universitet och det finns stora möjligheter till forskarstudier.

Efter agronomexamen är du behörig till utbildning på forskarnivå.
Läs mer om forskarutbildning på SLU

Nätverk för landsbygdsutvecklare

Både för dig som studerar och för den som är yrkesverksam landsbygdsutvecklare så finns det så kallat alumnnätverk. Det är en förening som bland annat arbetar för att skapa mötesplatser, diskussioner och är ett forum för utbyte av medlemmarnas specialkunskaper.
Läs mer på https://lbualumni.se/

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Naturen och maten har stor betydelse för människans livskvalitet och hälsa. Det handlar om att anta utmaningar som att odla på säkra, miljövänliga och effektiva sätt med minsta möjliga påverkan. 

Läs mer om SLU:s utbildningar inom:

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Behovet av agronomer med breda samhällsvetenskapliga kompetenser som kan överbrygga olika perspektiv och se samband mellan olika sektorer ökar. Vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling avser att möta just dessa behov. Arbetsmarknaden för agronomer i landsbygdsutveckling bedöms därför som ljus, se tex. Arbetsförmedlingen.

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Agronomexamen/Degree of Master of Science in Agriculture

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A3 (2011-)

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1 + 1b2)
 • Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Områdesbehörighet 3 (2000-2011)

 • Matematik C
 • Samhällskunskap A
 • Naturkunskap B (alt Fysik A, Kemi A, Biologi A)

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.
Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se