Agronom - husdjur

Publicerad: 12 september 2019
agronom-husdjur1.png

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på lantbruksdjuren och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Lantbruket är en viktig del av samhället. Vi är beroende av de livsmedel som produceras och vårt landskap är format av grödor och djur. Som husdjursagronom arbetar du för att lantbrukets djur både ska må och producera bra.

Utbildningen ger dig kunskaper om djurens funktion och behov men även om hur lantbruket ska kunna producera livsmedel på ett hållbart sätt. Du lär dig planera för olika typer av djurhållning genom att ta hänsyn till djurens förutsättningar, produkternas kvalitet och lantbrukarens ekonomi.

Vad blir man?

Efter din utbildning kan du till exempel jobba som:

 • rådgivare
 • utredare
 • djurskyddsinspektör
 • produktutvecklare
 • biståndsarbetare
 • konsult
 • informatör
FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Under programmets introduktion behandlas bland annat djurrikets uppbyggnad, praktisk husdjursskötsel och olika djurhållningssystem. Under första året studerar du även matematik och statistik, djurens beteende (etologi) samt grunderna inom zoobiologin. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar.

Under årskurs 2 och 3 studerar du husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser i ekonomi,växtodling, landsbygdsutveckling och livsmedel. De sistnämnda kurserna läser du tillsammans med studenter från de övriga agronomprogrammen, och på så vis får du kunskap om lantbrukets olika sektorer och din roll i yrkeslivet. Det tredje året avslutas med ett examensarbete (kandidatarbete) som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.

Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om lantbruk och lantbrukets djur ytterligare. Som nästan färdig agronom kan du även praktisera som agronom ute i näringslivet eller vid myndighet. Utbildningen avslutas med ett 20 veckors examensarbete.

Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Efter din utbildning kan du t.ex. jobba som rådgivare inom husdjursnäringen, utredare, djurskyddsinspektör, produktutvecklare, biståndsarbetare, konsult i husdjursfrågor, informatör, journalist, forskare, lärare på naturbruksskolor, m.fl.

Här kan du arbeta

Landsbygdsdepartementet, Hushållningssällskapen, Svensk Avel, LRF Mjölk, Växa Sverige, DeLaval, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner...

Forskarstudier

SLU är ett väldigt forskningsintensivt universitet och det finns stora möjligheter till forskarstudier.

Efter agronomexamen är du behörig till utbildning på forskarnivå.
Läs mer om forskarutbildning på SLU

Är du intresserad av SLU:s andra djurutbildningar?

Vet du om att SLU har totalt sex djurutbildningar? 

 • Agronom - husdjur
 • Djursjukskötare
 • Etologi och djurskydd
 • Hippolog
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Veterinär

Läs mer om våra utbildningar inom Djur och veterinärmedicin

eller på #pluggadjur

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Agronomer anses enligt fackförbundet SACO ha en balanserad arbetsmarknad, ungefär lika många avgångar som antalet nyutexaminerade.

Studentliv

Välkommen in till #pluggadjur där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Programmet ger dig en agronomexamen/Degree of Master of Science in Agriculture

Efter 3 år kan du ta ut en kandidatexamen i husdjursvetenskap och sen fortsätta på ett masterprogram. Läs mer om SLU:s masterprogram här.

 

Förkunskapskrav / Behörighet

Inte behörig? Läs SLU:s naturvetenskapliga bastermin för behörighet till Agronom-Husdjur.

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt: 

OBS! Fel områdesbehörighet har smugit sig in i programkatalogen för Agronom-husdjur. Se nedan för rätt behörighet. 

Områdesbehörighet A11 (2011-)

 • Biologi 2
 • Fysik 1a alt Fysik 1b1 + 1b2 
 • Kemi 2 
 • Matematik 4

Eller områdesbehörighet 14 (2000-2011)

 • Biologi B 
 • Fysik A 
 • Kemi B 
 • Matematik D

 Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter: 
Ersättningsmöjligheter finns för biologi 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se