Agronom - ekonomi

Publicerad: 12 september 2019
agronom-ekonomi1.png

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer?

Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar: genom att analysera global livsmedelsförsörjning, studera organisation i lantbruksföretag, göra avvägningar och genom att analysera finanserna i livsmedelsföretag.

Yrkesmöjligheterna är många - här är några:

Som ekonomagronom finns jobben både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning. Här är några exempel:

 • rådgivare
 • analytiker
 • handläggare
 • lärare
 • konsulter
 • ledare inom företag eller myndighet
 • biståndsarbetare
 • forskare

Det är också möjligt att fortsätta att studera till licentiat eller doktor. 

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Utbildningen inleds med en introduktion i lantbruks- och livsmedelsnäringarna samt naturresursproblematiken utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Under de två första åren läser du sedan grundläggande företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, matematik och statistik.

Företagskonomisk inriktning

Inom företagsekonomin studerar du hur företag fungerar internt och hur de förhåller sig till andra företag och till samhället i övrigt. Studierna är framförallt inriktade på mindre företag och hur de kan utvecklas och ledas under olika ekonomiska förutsättningar och krav. Du läser till exempel om redovisning och kalkylering, kooperation, marknadsföring, miljömanagement, produktionsekonomi och företagsledning.

Nationalekonomisk inriktning

Nationalekonomin handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället. Du studerar också olika system för att påverka och styra produktionen samt för att fördela resultatet mellan producenter och konsumenter. Inom nationalekonomin kan du välja att fördjupa dig i jordbrukspolitik, internationell handel, och livsmedelsförsörjning eller inom naturresurs- och miljöekonomiområdet.

Självständigt arbete

De tre sista åren fördjupar du dina kunskaper i ekonomi, samtidigt som du profilerar dig inom de ekonomiområden som du är intresserad av. Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Vid SLU finns dessutom en mängd andra kurser som är öppna för dig som ekonomstudent, till exempel inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap, miljöområdet, historia, etik samt kommunikation och landsbygdsutveckling. Du kan också läsa beskattningsrätt, fastighetsrätt samt miljörätt. Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete som omfattar en termins studier. Eftersom utbildningen är fem år lång kan du även ta ut en masterexamen.

Vid flera tillfällen under utbildningen breddar du dina kunskaper om lantbruket inom områdena husdjur, mark/växt, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du läser då med studenter från övriga agronomprogram och skapar värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Ekonomagronom är en expert på ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser.

En ekonomagronom med företagsekonomisk inriktning kan redovisning, marknadsföring och ledarskap. Med en nationalekonomisk inriktning ligger expertisen inom analys där ekonomiska modeller och metoder används.

Här kan du arbeta

Ekonomagronomer jobbar på rådgivningsföretag som t.ex. LRF Konsult, Hushållningssällskapet eller för banker. Det finns också de som jobbar på maskinföretag med ekonomi eller försäljning/marknadsföring. Ekonomagronomer med nationalekonomisk inriktning har en god internationell arbetsmarknad och arbetar i Sverige för myndigheter som t.ex. Kommerskollegium, Jordbruksverket, vid länsstyrelser eller för regeringen på Näringsdepartementet.

Möjliga arbetsgivare

ICA AB, Energimyndigheten, DeLaval, Näringsdepartementet, LRF Konsult, Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Axfood, Statistiska Centralbyrån, Cerealia AB mm.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter avslutade studier kan du söka till licentiat eller doktorsutbildning.

Har du sett SLU:s andra utbildningar?

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer?

Läs mer om våra utbildningar inom:

eller på #pluggahållbart

Vill du veta mer om SLU:s övriga utbildningar?

Här hittar du informatiom om program och kurser

 

Studieorten Uppsala

Uppsala är en stad med ett pulserande studentliv! Här finns SLU:s största campus, Campus Ultuna, som ligger sex kilometer söder om centrum i en trivsam och grön miljö.

Läs mer om studieorten Uppsala

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för ekonomer i allmänhet är i balans de kommande fem åren enligt SACO

Studentliv

Välkommen in till #pluggahållbart där du får glimtar ur studentens vardag vid SLU i Uppsala!

Examen

Agronomexamen/Degree of Master of Science in Agriculture

Förkunskapskrav / Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt:

Områdesbehörighet A3 (2011 -)

 • Matematik 3b alt 3c
 • Naturkunskap 2 (alt Bi 1, Ke 1 och Fy 1a eller Fy 1b1 + 1b2)
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2.

Områdesbehörighet 3 (2000 - 2011)

 • Matematik C
 • Naturkunskap B (alt Fy A, Ke A och Bi A)
 • Samhällskunskap A 

Mer om behörighet och reell kompetens hittar du på våra behörighetssidor.

Ersättningsmöjligheter:
Fler ersättningsmöjligheter finns för naturkunskap 2/B. Vänligen besök www.slu.se/ersattningsmojligheter för mer information.

Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. 

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs. 

 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se