Sveriges lantbruksuniversitet

Skog

Skogen är vårt gröna guld och ryggraden i Sveriges ekonomi. Den försörjer oss på många sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper till tidningar och böcker, men också kemiska produkter och förnybara biobränslen som ersätter fossil olja. Skogen är vår framtid och nyckeln till ett hållbart samhälle. 

jagmastare1.png

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

skogsmastare_600x600.png

Skogsmästare

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

jagmastare1.png

Euroforester - masterprogram

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv.

skogsmastare_600x600.png

Forest Ecology and Sustainable Management - masterprogram

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi. På masterprogrammet i Forest Ecology and Sustainable Management får du en helhetssyn över skogsekosystemen och breda professionella och praktiska färdigheter, för att hållbart sköta världens skogar.

Publicerad: 23 juli 2019 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…