Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedel

Livets minsta beståndsdelar och organismer påverkar oss människor i större utsträckning än du kanske vet om.

När vissa mikroorganismer i fil och yoghurt kan göra oss friskare och stärka vårt immunförsvar, kan andra göra oss sjuka. Och helt andra organismer kan användas för att tillverka till exempel biogas som används till bilbränsle.

agronom_livsmedel1.png

Agronom - livsmedel

Maten vi äter ska vara god, nyttig och säker, men den ska även vara producerad på ett hållbart sätt. Vill du veta vad som påverkar matens kvalitet under hela livsmedelskedjan - från produktionen av råvaran fram till den slutliga produkten? Då är agronom livsmedel rätt utbildning för dig.

agronom-markvaxt1.png

Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel - masterprogram

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem

Sustainable food systems är ett tvärvetenskapligt masterprogram som fokuserar på hållbar utveckling inom hela livscykeln för mat, inklusive primärproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion.

Publicerad: 23 juli 2019 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…