Altmetri

Senast ändrad: 12 september 2019
illustration med olikfärgade punkter som är sammanlänkade med svarta streck

Vem pratar om din forskning? Altmetri, eller alternativa mått, sammanfattar olika sätt att följa hur ett vetenskapligt verk uppmärksammas i samhället och i media.

Citeringsanalys är det klassiska sättet att mäta en publicerad artikels inflytande genom att ta reda på hur många andra publikationer som anger den som referens. Men citeringsanalys fokuserar på vilket inflytande artikeln har inom vetenskapssamhället. Altmetri mäter andra tecken på att verket uppmärksammats, till exempel:

  • Omnämnanden i andra medier som nyhetsartiklar, bloggposter, Facebook-kommentarer, tweets, diskussionsforum för forskare, Wikipedia, myndighetsutredningar eller -beslut. Vad tänker forskare, yrkesutövare eller opinionsbildare om publikationen?
  • Mått för användande, till exempel hur många gånger publikationen har laddats ner eller sparats till andra system. Detta är mer mekaniska mått, men det kan vara värdefullt att veta om publikationen väckte tillräckligt intresse för att många skulle spara den.

De källor som används för altmetri utgör än så länge en liten del av de möjliga källorna, och jämförelser och statistik blir därmed otillförlitliga. Många artiklar har inga omnämnanden eller sparanden registrerade, men kan ha diskuterats i andra media eller sparats i andra system än de som hittills levererar data till altmetri. En artikel måste vara publicerad med en beständig identifierare, som DOI, för att kunna fångas upp av något altmetriskt system, och viktigt är också att den kommenterande texten har med DOI:n.

Hitta altmetri

De två viktigaste leverantörerna av altmetriska data just nu är Altmetric och PlumX. Länkarna nedan går till exempel på vad de levererar.

Flera förlag och utgivare har installerat metrik på artikelnivå (Article level metrics, ALMs) på sina websidor, till exempel Public Library of Science (PLOS), Elsevier, och Nature. I detta ingår traditionella citeringar och analyser från något av altmetriföretagen.

SLU-biblioteket prenumererar på data från Altmetric

Det innebär full tillgång till alla omnämnanden som Altmetric samlat in om SLU-publikationer. Dessa kan visualiseras på flera sätt. Möjlighet finns till exempel att placera Altmetric-knappar vid referenser i publikationslistor. I databasen Altmetric kan man ta fram sammanställningar av omnämnanden för publikationer från hela projekt eller avdelningar. De flesta omnämnanden, Twitter likaväl som policydokument, finns tillgängliga att läsa i fulltext.

Kontakta biblioteket om du vill veta mer om altmetri, kunna logga in i databasen Altmetric, eller diskutera något projekt med Altmetric.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se